НОВА РАСВЕТА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ЗРЕЊАНИНА – ЗГЛОБНА ПЛАТФОРМА У ВЕЛИКОЈ САЛИ, РАДОВИ И У ДРУГИМ ПРОСТОРИМА УСТАНОВЕ, УШТЕДЕ И ДО 85 ОДСТО

Велика сала Културног центра Зрењанина већ сутра, на премијери филма “Олимпијац са Бегеја” засијаће новим сјајем, јер су претходних дана извршени радови на постављању нове расвете у свим просторима те градске установе културе. Извршена је замена и санација комплетног осветљења, укупно 243 светиљке, а целокупна вредност инвестиције износи 3,6 милиона динара са ПДВ. Радове су финансирали Покрајинска влада, у износу од 2,2 милиона динара, Град Зрењанин у износу од 1,2 милиона и компанија “Персу”, пријатељ и партнер Културног центра Зрењанина, која је издвојила за ову намену 200.000 динара.   

Занимљиво је да је замена досадашњих светиљки штедљивом, ЛЕД расветом широкоснопне оптике, у великој сали изведена помоћу зглобне платформе, коју су извођачи радова успели да монтирају у том простору. У другим, мањим просторима, у којима су веће светиљке замењене мањим и ефикаснијим, биће извршена и санација плафона и кречење, а те радове финансираће Културни центар из сопствених буџетских средстава. 

Осим значајно побољшаног осветљења у свим просторима у којима се одржавају програми и остварује јавна и интерна комуникација, нова расвета ће омогућити уштеде у потрошњи електричне енергије и до 85 одсто у односу на досадашње издатке за ту намену. Зграда тако постаје и енергетски ефикаснија, а Град Зрењанин наставља и на овакав начин да реализује и подржава пројекте који се тичу побољшања и унапређења енергетске ефикасности и енергетске санације, уштеде енергената, увођења обновљивих извора енергије и других, сличних активности на својој територији.

Извор: Град Зрењанин