NOVI ASFALT – ZAVRŠNI ASFALTNI SLOJ NA PUTEVIMA U BAČKOM PETROVCU NOVÁ ASFALTOVÁ VRSTVA NA CESTÁCH V BÁČSKOM PETROVCI

Ulice u Bačkom Petrovcu dobile su asfaltne puteve osamdesetih godina prošlog veka, pa je zaista već bio potreban novi sloj asfalta. Sagledavši situaciju ali i zbog povoljnih uslova ove godine sredinom jula su počele pripreme za asfaltni završni sloj. Prvo su radnici Put-investa očistili ivičnjake i povremeno uklanjali gornji sloj kako bi asfalt mogao dobro da se nanese, nakon čega su stavljali asfaltnu masu.

Radovi su završeni ili se još uvek izvode u sledećim ulicama: JNA, Lava Tolstoja, Jana Husa, Kukučinovoj, Martina Hrubika, Prvomajskoj, Jana Čajaka, u delu Kulpinske (pekara Hansman), kao i u uličicama: Hurbanovoj, Šturovoj, Janošikovoj, Jana Labata, Kvačalovoj, Svetoplukovoj, u Ulici Janka Kralja takođe i u delu Ulice đetvjanske. Radovi napreduju dobrim tempom i trebalo bi da budu završeni do kraja ove nedelje.

Ana Horvatova

 

Petrovské ulice v osemdesiatych rokoch minulého storočia dostávali asfaltové cesty, takže už skutočne potrebujú novú, záverečnú vrstvu asfaltu. A práveže sa rekonštrukcie aj dočkali, keďže sa od polovice júla začali prípravy na nanášanie asfaltovej vrstvy. Najprv cestári Put-investa očistili obrubníky a miestami odstránili hornú vrstvu, aby asfalt dobre priľahol.

Práce vykonali, alebo ešte vykonávajú v týchto uliciach: JĽA, Leva Tolstého, Jána Husa, Kukučínovej, Martina Hrubíka, Prvomájovej, Jána Čajaka, v časti Kulpínskej (kde sídli pekáreň Hansman), ako i v uličkách: Hurbanovej, Štúrovej, Jánošíkovej, Karla Marxa, Jána Labátha, Kvačalovej, Svätoplukovej, ako i časť Ulice detvianskej a Ulica Janka Kráľa.

Práce napredujú dobrým tempom a do konca tohto týždna by mali byť skončené.

Anna Horvátová