ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани,
У складу са тренутном ситуацијом, а на основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС“ бр. 29/2020), Уредбе о организовању рада послодавца за време ванредног стања („Сл. гласник РС“ бр. 31/2020), чл. 1. Наредбе Покрајинске владе број:82-5/2020 од 16. марта 2020. године

ОБАВЕШТАВАМО ВАС

Да Фонд „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине, у току трајања ванредног стања, наставља са радом, те да се о свим потребним информацијама у вези са радом Фонда можете информисати  на сајту: www.vojvodinahouse.eu , као и на следећи начин:
–    за информације о Подршци локалним самоуправама кроз ФЕП туре и пројекте, позивом на следеће бројеве телефона: +381 21 310 20 89;  +381 21 310 20 93 или слањем упита на имејл: office@vojvodinahouse.eu

–    за информације о  Специјалистичком програму „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“, позивом на следеће бројеве телефона: +381 21 310 20 89; +381 21 310 20 93 или слањем упита на имејл: fond.evropski.poslovi.apv@vojvodinahouse.eu

–    за информације о Манифестацији „Европско село“, позивом на следеће бројеве телефона: +381 21 310 20 89; +381 21 310 20 93 или слањем упита на имејл: office@vojvodinahouse.eu

–    за информације о пројектима у имплементацији, позивом на следеће бројеве телефона: +381 21 310 20 80, +381 21 310 20 82 или слањем упита на имејл: djurica@vojvodinahouse.eu и jakovljevic@vojvodinahouse.eu

–    за информације о Отвореним вратима и процени пројектне идеје, позивом на следећи број телефона: +381 21 310 20 93 или слањем упита на имејл: toskovic@vojvodinahouse.eu

–    за информације о Обукама „Могућност финансирања путем ЕУ фондова“, позивом на следећи број телефона: +381 21 310 20 93 или слањем упита на имелј: cuturilov.veselinovic@vojvodinahouse.eu

Сви састанци, као и Обукe „Могућност финансирања путем ЕУ фондова“, у току трајања ванредног стања,  реализоваће се електронски, односно другим одговарајућим путем (видео линк, видео позив и др.).
Срдачни поздрав,
Ваш Фонд „Европски послови“