OДРЖАН ДВОДНЕВНИ СЕМИНАР О КОНКУРСИМА ЗА ПРОЈЕКТЕ ИНФОРМИСАЊА И МЕДИЈА

Антена Деск Креативна Европа Србија успешно је организовала дводневни семинар о конкурсима за пројекте информисања и медија у Новом Саду. 21. фебруара 2023. године у Медија центру РТВ одржао се први дан дводневног семинара, док се 22. фебруара семинар одржао у просторијама Фонда „Европски послови“ АПВ.

Семинар је био намењен свим установама и организацијама из Србије које планирају да конкуришу на програм Креативна Европа и теме које су обрађене су савремене праксе и концепти у међународној културној сарадњи, културној баштини и савременој уметности; менаџмент међународних пројеката; европска културна политика и приоритети програма Креативна Европа 2021-2027, са фокусом на конкурсе Медијске писмености и партнерства.

Циљ семинара био је подизање квалитета и припрема пројеката за конкурисање на програм Креативна Европа, подизање прогpaмско-организационих капацитета установа и организација из Србије, као и допринос деметрополизацији у пољу културе. Такође, семинар се организовао ради поспешивања комуникације, сарадње и размене искустава представника установа и организација у култури из градова и општина Србије.

Првог дана представљени су мисија и приоритети програма Креативна Европа, тренутно расписан конкурс за медијска партнерства, смернице и услови за конкурисање, финансијски оквир припреме пројеката, као и практични савети за развој пројектних идеја.

Други дан је у фокусу имао конкурс за медијску писменост, представљање смерница конкурса, подршку пројектима медијске писмености и представљање пројекта „Scale up Media Coach” који је подржан на прошлогодишњем конкурсу за пројекте медијске писмености. Семинар је закључен заједничком дискусијом свих учесника, представљањем пројектних идеја и консултацијом и разговором полазника семинара са представницима Деска и Антене Креативна Европа Србија.