ОДРЖАНА ОНЛАЈН КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМУ „ЗНАЧАЈ МЕЂУРЕГИОНАЛНЕ САРАДЊЕ КАО ОСНОВЕ ОДРЖИВОГ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ПОСЛЕ ПАНДЕМИЈЕ COVID – 19“

У Привредној комори Војводине (ПКВ) јуче је одржанa онлајн конференција на тему „Значај међурегионалне сарадње као основе одрживог привредног развоја после пандемије COVID-19“. Конференцију је заједно са Привредном комором Војводине организовала и Привредна комора Моравско-шлеске области из Остраве, из Чешке Републике.

Интенција обе партнерске коморе је била да поделе искуства државних и регионалних мера које се предузимају услед привредног пада изазваног пандемијом COVID-19 и да укажу на значај тих мера као и на активности које коморе обављају у овим, новим, изазовима. Коморе морају одиграти важну улогу у опоравку наших економија, а велики значај има међурегионална сарадња у циљу одрживог економског развоја наших региона и земаља, истакао је председник ПКВ Бошко Вучуревић.

Председник ПК Моравско-шлеске области Јан Брезина се захвалио на иницијативи за оваким манифестацијама ПК Војводине и изразио наду да ће се привреде оба региона убрзано враћати својим токовима, уз помоћ и асистенцију коморских система.

У раду онлајн конференције учествовали су представници обе привредне коморе који су својим презентацијама и прегледом актуелног привредног стања указали на приоритете и методологију деловања у циљу поновног регионалног повезивања. Фокус конференције био је на сектору туризма, који је највише погођен последицама пандемије и где ће опоравак сигурно бити постепен и успорен. Своја искуства пренели су представници туристичке агенције „Компас“ из Новог Сада, као и бање„Клинковице“ из Остраве.

Конференција је регистровала 58 директних укључења, а за уторак, 2. јуна, Привредна комора Војводине најавила је следећу онлајн конференцију, у сарадњи са „Color Media Communications“, под називом „Перспективе привреде Војводине после пандемије“.