ОКОНЧАН ПРОЈЕКАТ „ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗАМ И АНТИДИСКРИМИНАЦИЈА У СУБОТИЦИ“

Град Суботица је у сарадњи са партнерском организацијом Удружење грађана „Едукативни центар Рома“, у оквиру програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“ који спроводи Стална конференција градова и општина (СКГО) а финансира ЕУ путем ИПА 2016. реализовао пројекат „Интеркултурализам и антидискриминација у Суботици“. На завршној конференцији уприличеној тим поводом у Великој већници Градске куће, члан Градског већа задужен за област образовања и културе, Милош Николић, рекао је да је циљ овог једногодишњег пројекта био да се на нивоу локалне самоуправе осигура стална подршка мерама јавне политике и активностима на плану унапређивања интеркултуралности и антидискриминације, посебно међу ученицима ромске националности.

Град Суботица је био носилац пројекта „Интеркултурализам и антидискриминација у Суботици”, истакао је Николић и подсетио да наш град има дугогодишњу традицију у мултукултуралности, заговарању толеранције и неговању културе, традиције и историјата свих националних заједница које живе на овој теритoрији. 

„У оквиру овог пројекта одржана је и обука за запослене у градској управи. Посебан акценат је био дат на разумевању институционалних механизама, стандарда и мера јавних политика у области инклузије Рома (европски, национални и локални ниво), развијању комуникацијских вештина у пружању социјалних и других услуга према ромској популацији и подизање свести о људским и мањинским правима у локалним мултиетничким заједницама“, навео је Милош Николић.

У име Града Суботице изразио је захвалност целокупном пројектном тиму на професионалном раду и на постигнутим резултатима који су, како је казао, веома мерљиви и видљиви и који ће нам и надаље много користити.

„Сигуран сам да ћемо у будућности заједнички реализовати и имплементирати још пуно сличних пројектака, који су заиста од велике важности, не само за припаднике ромске заједнице, већ за све грађане Суботице“, поручио је Милош Николић.

Председник Едукатовног центра Рома, Стеван Николић, изјавио је, обраћајући се медијима, да суботичка локална самоуправа подржава инклузивно образовање у оквиру којег се тежи ка  што већем укључивању ромске деце, смањењу дискриминација у образовању и другим областима друштвеног живота.

„Да би се досегао општи циљ пројекта, укључен је велики број актера који су реализовали широку лепеза активности: 400 ученика и 30 просветних радника из пет основних школа у којима је већи проценат ромских ученика ( три градске и две приградске),   30 запослених у локалној самоуправи, руководиоци четири месне заједнице са већим процентом ромске популације, предствници ромске заједнице као и представници девет националних заједница који су окупљени у Савез удружења националних заједница Суботице“, нагласио је Стеван Николић.

Укључивањем овако великом броја актера, додао је, успели смо да мултиплицирамо ефекат Пројекта.

„Постојећи модел локалног међусекторског умрежавања  омогућава интегрисани приступ антидискриминацији и антициганизму. Овај приступ је применљив у свакој локалној заједници у Србији и региону. Овај модел укључује већ постојеће локалне ресурсе и не захтева ниједну неизводљиву акцију. Процена је да је активности у оквиру пројекта ‘Интеркултурализам и антидискриминација у Суботици’ осетили преко 2.000 особа“, рекао је Стеван Николић.

Укупна вредност пројекта је 65.430 евра, од чега је допринос Европске уније 58.848 евра.

Извор: Град Суботица