OSLOBAĐANJE URALSKE SOVE

Danas je upriličeno puštanje jedne oporavljene jedinke dugorepe (uralske) sove (Strix uralensis) na području Parka prirode „Subotička peščara“.

Dugorepa sova je najveća sova u Srbiji. Velika je do 62 cm sa rasponom krila do 164 cm. Živi uglavnom u planinskim bukovim i mešovitim šumama, gde se gnezdi. Hrani se malim do srednjim sisarima i pticama. Tokom hladnijeg perioda godine, manji broj jedinki ove sove se iz planinskih šuma seli u nizijske krajeve, gde je lakše naći hranu. To se dogodilo i sa ovom pticom. Ona je tokom decembra 2019. pronađena povređena u banatskom selu Krajišnik, koje je oko 70 km udaljeno od najbližeg mesta gnežđenja uralske sove u Vojvodini, na Vršačkim planinana. Postoji, takođe, mogućnost da se ova jedinka spustila sa rumunskih Karpata. Nakon pronalaska, koji je prijavljen Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode, Tim za zbrinjavanje divljh životina ovog Zavoda uralsku sovu je zbrinuo u Prihvatilištu za divlje životinje na Paliću, gde je uspešno oporavljena i odakle je puštena u njeno prirodno šumsko stanište.

Izvor: subotica.info