ОСПОСОБЉЕН ГАСОВОД У ЧОРТАНОВЦИМА

Јавно предузеће за дистрибуцију гаса „Ингас“ извршило је измештање дистрибутивног гасовода у насељу Чортановци због радова на брзој прузи. Дужина измештеног гасовода износи 200 метара и вредност радова износи око 500 хиљада динара.

Радовима који су изведени обезбеђено је снабдевање потрошача који се налазе у непосредној близини тунела а чије је снабдевање било угрожено због проширења коридора нове трасе брзе пруге.

Иначе, током прошле године извршени су радови на укидању дистрибутивног гасовода који је пролазио испод старе пруге а снабдевање је обезбеђеноизградњом дистрибутивног вода изнад тунела.

Извор: Општина Инђија