ОТПОЧЕЛИ РАДОВИ НА ПРОЈЕКТУ ИЗГРАДЊА ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ОД НАСЕЉА ТЕМЕРИН ДО ИНФО-ЦЕНТРА „ЈЕГРИЧКА“

По спроведеном поступку јавне набавке радова, 26.03.2018. године, почели су радови на изградњи пешачке стазе од насеља Темерин до Инфо-центра „Јегричка“. Извођач радова је ДОО „Еко градња“ Зрењанин, а уговорена вредност радова је 37.942.440,00 РСД. Реализацију радова финасира Управа за капитална улагања АП Војводине на основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја.

Овим пројектом реализоваће се изградња пешачке стазе на потезу од улице Алмашке у Темерину до инфо центра парка природе „Јегричка“ са десне стране пута гледано из правца Новог Сада, у дужини од 3,8км. Радови обухватају: обележавање стазе, чишћење терена, ископавање хумуса и одвоз вишка земљаног материјала, израду насипа од песка и камена, и затим уградњу слоја бетона пешачке стазе. Такође, поставиће се и саобраћајни знаци, ивичњаци и озеленити околни простор.

Предео Темерина кроз који пролази будућа пешачка стаза изузетно је богат туристичким садржајем (ресторани, винарије, салаши, чарда) и води до инфо центра парка природе „Јегричка“. Јегричка се налази на листи Међународно значајних станишта за птице (ИБА подручје, 1997. године), и има Међународни значај као ботаничко подручје (ИПА подручје, 2005. године). Реализацијом овог пројекта повећава се свест о заштићеним подручјима, њихово очување и управљање као и спровођење одрживог туризма на добробит локалног становништва и повећања економског раста локалне заједнице.

Циљ изградње стазе је да се олакша приступ што већем броју посетилаца и омогући уживање у садржајима које нуди овај простор коме се тренутно може прићи искључиво аутомобилом. Пословима на реализацији пројекта ће испред општине Темерин координирати Агенција за развој општине Темерин.

Извор: Општина Темерин