ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА КОНКУРСНИХ РАДОВА ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА „ТРГА УМЕТНОСТИ“

Данас је у Малој сали Културног центра „Лаза Костић“ у Сомбору, главни архитекта града Сомбора, Милан Стојков отворио изложбу радова приспелих на конкурс за дизајн – Урбанистичко-архитектонског конкурса за израду идејног решења „Трга уметности“ у Сомбору.

Конкурс који је расписао Град Сомбор био је отворен од 25. јуна до 23. септембра, а расписан је са циљем да се добију најбоља идејна решења за уређење новопланиране јавне површине – пешачке зоне „Трга уметности”.

Одлуке о наградама донео је стручни жири у саставу: историчар уметности – конзерватор Дејан Радовановић (председник жирија), дипл. инжењер пејзажне архитектуре Надежда Радојевић – члан жирија, дипл.инж.пејз.арх. и хорт. Милана Вејин – заменик члана, дипл.инж.арх. Јене Јанковић – члан жирија, дипл.инж.арх. Катарина Мацан Сабо – заменик члана, дипл.инж.арх. Елвира Драгић – члан жирија.

На адресу наручиоца је до истека рока приспело 14 радова, а награђени су: мастер инг.арх. Ванја Маљковић из Београда (члан ауторског тима мастер инг.арх. Јелена Петровић, Београд) – прва награда, архитекта Милена Зиндовић из Београда (члан ауторског тима Ристе Добријевић, Нови Београд) – друга награда и Милан Ивановић из Лучана (члан ауторског тима Душан Грујовић из Пожеге) – трећа награда.

Изложбу  је организовао Град Сомбор и Културни центар „Лаза Костић“ Сомбор.

Извор: Град Сомбор