ПОЧЕЛА АКЦИЈА СУЗБИЈАЊА ЛАРВИ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

У циљу обезбеђења нормалних услова за живот грађана, као и успешне здравствене заштите становништва, Покрајинска влада је благовремено започела централизовану акцију сузбијања ларви комараца на територији целе покрајине, 15. априла 2020. године.

Са својим хидролошким режимом, климатским карактеристикама и географским положајем територија АП Војводине представља врло повољан регион за развој и масовну појаву комараца.

Третмани комараца врше се у складу са указаним потребама, на основу резултата добијених праћењем појаве и бројности популације ларви комараца од стране Пољопривредног факултета Нови Сад. Акција ће се спроводити у континуитету од средине априла, па све до краја септембра, у складу са биологијом комараца, односно до утрошка средстава обезбеђених за ове намене.

Акција сузбијање ларви комараца вршиће се из ваздуха и са земље у приобалном појасу река, изливима, плавним површинама река, рукавцима, каналима, језерима и на територији заштићених подручја, а у насељеним местима у каналима, индустријским и отпадним водама, шахтовима, барама, мањим реципијентима воде и другим стајаћим водама погодним за развој комараца. Сузбијање ларви комараца из ваздуха врши се биолошким, а са земље хемијским препаратима.

Планирано је сузбијање ларви комараца на целој територији АП Војводине, у више понављања током сезоне и на укупној површини од 103.300 хектара. Циљ је да се смањи бројност популације комараца и спречи ширење заразних болести које они преносе.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, који је испред Покрајинске владе задужен за спровођење централизоване акције сузбијања комараца на подручју АП Војводине, упутио је 30. јануара 2020. године, допис свим јединицама локалних самоуправа у АП Војводини, да на време започну како поступке јавних набавки потребних средстава тако и само спровођење сузбијања одраслих јединки комараца.

Овим путем Покрајинска влада још једном позива све јединице локалне самоуправе да на време почну сузбијање комараца на својим територијама, јер подсећамо да су комарци преносиоци бројних заразних болести, а пре свега вируса грознице Западног Нила.