ПОКРАЈИНА ИЗДВОЈИЛА ПРЕКО 47 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО У АПВ

„У претходне две године Влада АПВ и ресорни секретаријат за привреду издвојили су преко 47 милиона динара за подршку женама предузетницама широм АП Војводине.

Путем конкурса , средства за набавку машина,опреме,репроматеријала , рачунарске опреме и софтвера опредељено је за 240 предузетница.

Ресорни покрајински секретаријат за привреду је од 2019 год.увео ову значајну линију подршке женама предузетницама уважавајући чињеницу да су се  жене у области предузетништва показале више него иновативне,креативне и успешне.

Бесповратним средствима смо значајно помогли бројне производне и услужне делатности жена предузетница а оне су пак у потпуности оправдале подршку коју смо им пружили.

И у наредном периоду влада АПВ и секретаријат ће издвојити верујем и значајнија средства како би се у континуитету наставила узајамна подршка и унапређење овог значајног сектора.“

 

За војвођанске: зам.секретара за привреду  Павле Почуч