ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ ЛИЦИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима АП Војводине расписао је следеће Јавне позиве: 

– Јавни позив за доделу финансијске помоћи од 30.000 динара најуспешнијим студентима из избегличких, прогнаничких и расељених породица на територији АП Војводине;

– Јавни позив за економско оснаживање жена које су имале (имају) статус избеглог, прогнаног или расељеног лица, а у складу са националном стратегијом  за унапређење положаја жена и активности у правцу побољшања родне равноправности;

– Јавни позив за доделу средстава за економско оснаживање избеглих, прогнаних и расељених лица у АП Војводини кроз доходовне активности породица-пластеници са системом за заливање;

– Јавни позив за доделу средстава за економско оснаживање избеглих, прогнаних и расељених лица у АП Војводини кроз доходовне активности породица-пољопривредна механизација и пчеларство;

– Јавни позив за пружање помоћи у виду бесплатног аутобуског превоза „Иди-види посете“ лицима избеглим и прогнаним из Републике Хрватске, а која имају пребивалиште на територији АП Војводине;

– Јавни позив за пружање помоћи у виду бесплатног аутобуског превоза „Иди-види посете“ лицима избеглим и прогнаним из Босне и Херцеговине, а која имају пребивалиште на територији АП Војводине.

Пријаве на Јавне позиве подносе се путем поште или лично у затвореној коверти на адресу: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Булевар Михајла Пупина 25, 21 000 Нови Сад (са обавезном назнаком на који Јавни позив се подноси пријава).

Све позиве које је расписао Фонд моћете погледати ОВДЕ.