ПОСАО ЗА 400 НАЈУСПЕШНИЈИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ МЕДИЦИНСКИХ ШКОЛА

Влада Републике Србије и Министарство здравља донели су одлуку о томе да запосле 400 најуспешнијих медицинских радника са средњом стручном спремом у здравственим установама у Републици.

У саопштењу се наводи да је планирано да се омогући радно ангажовање најуспешнијих ученика три профила средњих медицинских школа за занимања медицинска сестра-техничар, педијатријска сестра, гинеколошко-акушерска сестра.

Позив се односи искључиво на кандидате који су завршили средње медицинске школе у школским годинама 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. године, а кандидати треба да се пријаве до 31. маја.

Приоритет при разговору имаће кандидати који су завршили школовање са најбољим успехом, а ради разматрања пријаве неопходно је да кандидат има доказ о положеном стручном испиту.

Кандидати који не успуњавају ове услове неће бити контактирани.

Пријаве могу поднети искључиво кандидати који су завршили државне средње медицинске школе на целој територији Србије и нису у радном односу у струци на неодређено време.

Пријава и позивање ће се обављати искључиво електронским путем, а образац пријаве се налази на сајту Министарства здравља.

Образац је потребно попунити потпуним и тачним подацима и послати на имејл адресу akicijazaposljavanja2019@zdravlje.gov.rs најкасније до петка, 31. маја.

Неблаговремено поднете пријаве, пријаве које не садрже све неопходне податке на обрасцу, као и пријаве кандидата који не испуњавају поменуте услове неће бити разматране.

Запошљавање ће бити обављено у складу са кадровским плановима здравствених установа и финансијским планом Републичког фонда за здравствено осигурање, додаје се у саопштењу.