ПОСТАВЉЕНЕ ПРВЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ ЛОКАЦИЈЕ ГРАДА СОМБОРА НА ДИГИТАЛНОЈ ПЛАТФОРМИ „ГЕОСРБИЈА“

На дигиталној платформи „ГеоСрбија“ град Сомбор је уз подршку Републичког геодетског завода (РГЗ), Развојне Агенције Војводине (РАВ) и Шведске развојне агенције (СИДА), започео са изградњом дигиталне базе инвестиционих локација.

Израда и постављање дигиталних инвестиционих локација је резултат активности на пројекту „Унапређење пословне климе у Србији“ која за циљ има успостављање модела за будући Национални регистар инвестиционих локација. Поменути регистар ће допринети привлачењу инвеститора и, самим тим, економском развоју локалних заједница Аутономне Покрајине Војводине и Републике Србије.

У тренутној фази пројекта, основни циљ је пописати постојеће инвестиционе локације у граду Сомбору, сакупити доступне податке и сагледати елементе стратегија развоја јединица локалних самоуправа у смислу привлачења инвеститора. Крајњи циљ пројекта је да оствари униформисаност инвестиционих локација у што већем броју локалних самоуправа и тако омогући бољи увид у инвестиционе потенцијале градова и општина на територији целе државе.

Поред успостављања јединственог модела, један од главних циљева јесте и изградња механизама за редовно извештавање чиме се постиже ажурност и одрживост регистра. На овај начин, дигитална платформа постаће алат за свакодневни рад и промоцију инвестиционих потенцијала јединица локалне самоуправе, али и средство њиховог умрежавање и повезивања са покрајинским и републичким институцијама.

Поред града Сомбора, у изради дигиталне платформе инвестиционих локација, у првој фази учествују још и Зрењанин, Врање, Пожаревац, Пирот, Књажевац, Ћуприја, Чачак, Бор, Ариље и Ваљево.

Портал ГеоСрбије је доступан на адреси: a3.geosrbija.rs

Извор: Град Сомбор