POTPISAN MEMORANDUM O POSLOVNOJ SARADNJI SA KOMPANIJOM TOYO TIRE

U Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, 26. avgusta 2022. godine, potpisan je Memorandum o poslovnoj saradnji Univerziteta u Novom Sadu i kompanije Toyo Tire Serbia d.o.o,  u cilju povezivanja obrazovanja, nauke i privrede, kao i intenziviranja primene naučnih dostignuća u praksi. Pored krovnog memoranduma sa Univerzitetom, zaključen je i poseban sporazum o saradnji između Tehnološkog fakulteta Novi Sad i ove japanske kompanije.

Sporazume su u ime ugovornih strana potpisali Keničiro Takasago, zamenik generalnog direktora Toyo Tire Serbia d.o.o, prof. dr Dejan Madić, rektor Univerziteta u Novom Sadu i prof. dr Jaroslav Katona, prodekan za finansije Tehnološkog fakulteta Novi Sad. Potpisivanju sporazuma prisustvovali su i prof. dr Sabina Halupka Rešetar, prorektorka za međunarodnu saradnju i prof. dr Oskar Bera, šef Katedre za hemijsko inženjerstvo Tehnološkog fakulteta.

Prodekan Tehnološkog fakulteta prof. dr Jaroslav Katona je rekao da Tehnološki fakultet ima tri stuba na kojima se zasniva njegova aktivnost – obrazovanje izvrsnih inženjera, nauka u više naučnih oblasti i saradnja sa privredom. „Svedoci smo poslednjih godina reindustrijalizacije Vojvodine i Srbije, gde imamo sve više kompanija svetskog renomea u našem susedstvu. Tehnološki fakultet je prepoznao te trendove u našem okruženju i širom otvorio vrata partnerstvu sa tim kompanijama“, rekao je profesor Katona, podsećajući da Tehnološki fakultet ima razvijenu saradnju i sa drugim renomiranim kompanijama kao što su NIS, Barry Callebaut i druge. On je izrazio uverenje da upravo veza fakulteta i industrije može da motiviše mlade ljude da se opredele za studije na Univerzitetu u Novom Sadu i da takva saradnja predstavlja garanciju da dobijaju dobro znanje i da sutra imaju dobar posao u Srbiji. „Kada imate takvu saradnju sa kompanijama, to je sjajna potvrda kvaliteta koji postoji na Univerzitetu u Novom Sadu i Tehnološkom fakultetu“, zaključio je prodekan Tehnološkog fakulteta.