POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI TEHNOLOŠKOG FAKULTETA I HIP-PETROHEMIJA

Tehnološki fakultet Novi Sad je potpisao Memorandum o saradnji sa HIP–Petrohemija Pančevo, d. o. o. za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija. Memorandum predviđa saradnju u oblasti obrazovanja, istraživanja i transfera znanja, što će doprineti afirmaciji i uspešnom poslovanju ove dve institucije.

Sporazum su potpisali dekan Tehnološkog fakulteta, prof. dr Biljana Pajin i direktor HIP-Petrohemije Pančevo, Goran Stojilković.

Na svečanom popisivanju, u dekanatu Tehnološkog fakulteta, istaknuto je da će ovaj vid saradnje između Fakulteta i privrede značajno doprineti unapređenju partnerskih odnosa u naučnim, obrazovnim i stručnim sferama rada Fakulteta i poslovnim aktivnostima HIP-Petrohemije Pančevo.