ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ДОНАЦИЈИ

У сали Скупштине oпштине Шид потписани су Уговори о донацији између Хелпа и 15 финалних корисника у оквиру пројекта „Смањење сиромаштва кроз могућности запошљавања у циљу приступања Србије Европској унији“, који финансирају Шведска агенција за међународни развој и сарадњу Сида и Општина Шид.

Уговором о сарадњи између Општине Шид и Хелпа, потписаним почетком априла, започета је сарадња на пројекту чији је циљ допринос укључивању Рома, Ромкиња и осталих угрожених група становништва у социјални и економски циклус земље као и смањење сиромаштва међу циљним групама. Пројектне активности су реализоване кроз два круга селекције, у смислу бодовања пристиглих апликација и теренских обилазака потенцијалних корисника у кућним посетама.

Подржано је 15 бизниса у виду доделе бесповратних средстава за набавку опреме за почетак или развој пословне активности, у просечним износима од 1.500 и 2.400 евра. Учешће жена у пројекту је 53%, док је учешће Рома 60% од укупног броја подржаних бизниса.

Извор: Општина Шид