POVODOM 50. FOLKLORNOG FESTIVALA „TANCUJ, TANCUJ…“ – Z PRÍLEŽITOSTI 50. FOLKLÓRNEHO FESTIVALU TANCUJ, TANCUJ…

Uz plesne korake plesača iz Novog Sada i Gložana, i publika je uživala u tempu narodne tradicije. Kako da nije, kada je u nedelju predveče, 18. jula, sa scene Doma kulture u Gložanu zračilo toliko pozitivne energije, koja se širila po celoj sali, uprkos grmljavini i jakoj oluji koja je prouzrokovala i nestanak struje. Naime članovi Kulturno-prosvetnog društva „Jednota“ iz Gložana priredili su celovečernji koncert povodom nerealizovanog 50. Folklornog festivala „Tancuj, tancuj…“ u Gložanu, koji je trebalo da se održi prošlog juna. Nažalost, kao i mnogi događaji, i ovaj festival tradicionalne nošnje je izostao. S druge strane, u svoj svojoj lepoti se održao umetnički program, gde su nastupile sve plesne sekcije kulturnog društva „Jednota“, kao i gosti iz Novog Sada, iz Folklornog ansambla Vila, koji su svojim profesionalnim izvođenjem plesova oduševili prisutne. Publika nije štedela dlanove, jer više od godinu i po dana nije bilo prilike da uživo gleda plesne tačke. I to nam je zaista nedostajalo. Koncert su svojim prisustvom uveličali i Libuška Lakatošova, predsednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, Ana Horvatova, predsednica Odbora za informisanje i potpredsednica Matice slovačke za Bačku, Tatiana Vujačić, potpredsednica NSSNM, Jan Jovankovič, predsednik Skupština opštine Bački Petrovec i mnogi ljubitelji folklora. 

 

Z PRÍLEŽITOSTI 50. FOLKLÓRNEHO FESTIVALU TANCUJ, TANCUJ…

Pri svižnom tanci hložianskych a novosadských tanečníkov aj obecenstvu hrali žilky. Akoby aj nie, keď toľko pozitívnej energie sálalo v nedeľu predvečerom 18. júla z javiska Domu kultúry v Hložanoch, ktorá sa rozptyľovala aj po celej sále, aj napriek hrmavici a výpadku elektrickej energie. Totižto členovia Kultúrno-osvetového spolku Jednota Hložany usporiadali celovečerný koncert z príležitosti nezrealizovaného 50. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… v Hložanoch, ktorý sa mal uskutočniť  vlani v júni. Žiaľ, tak ako mnohé podujatia, vystal aj tento tradičný festival krojov. Zato ale odznel v plnej kráse umelecký program, na ktorom vystúpili všetky tanečné sekcie KOS Jednota, ako i hostia z Nového Sadu, z Folklórneho ansámbla Vila, ktorí svojím profesionálnym predvedením tancov oduševnili prítomných. Obecenstvo nešetrilo dlane, veď viac ako rok a pol nebola možnosť pozerať tanečné body naživo. A to nám veru chýbalo. Koncert poctila aj predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová, predsedníčka Výboru pre informovanie a podpredsedníčka Matice slovenskej pre Báčku Anna Horvátová, podpredsedníčka NRSNM Tatiana Vujačićová, predseda Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec Ján Jovankovič a mnohí milovníci folklóru.