ПОЗИВ АПАТИНСКИМ УГОСТИТЕЉИМА ДА СЕ ПРИЈАВЕ НА ПОРТАЛ Е ТУРИСТА

Основни циљеви закона о угоститељству су сузбијање сиве економије и унапређење конкурентности Србије као туристичке дестинације. Управо због тога приступило се увођењу централног информационог система у области угоститељства и туризма – eTуриста који обједињује све податке о угоститељима и угоститељским објектима за смештај у Републици Србији. eTуриста је обавезан и бесплатан систем доступан путем интернета без потребе за посебним инсталирањем на рачунару. Бенефиције корисника од увођења eTуристе, након потпуне имплементације система:

Угоститељи:

поједностављена пријава и одјава домаћих и страних туриста,

подношење онлајн захтева за категоризацију,

евиденција уплаћених боравишних такси,

смањен број административних процедура и олакшано пословање.

Туристи:

безбедност,

виши квалитет услуге,

смештај у легалним угоститељским објектима.

Државне институције и туристичке организације:

унапређење статистичког праћења туристичког промета и анализа у реалном времену;

свакодневни увид у базу података о смештајним објектима и угоститељима пружаоцима услуга смештаја,

ефикаснија наплата пореза и боравишне таксе,

спровођење активне маркетинг политике и подизање конкурентности туристичке понуде Републике Србије.

 У наставку текста прочитајте најчешћа питања и одговоре везане за пријаву на портал

Ја сам физичко лице, пружам угоститељске услуге у објекату врста кућа/апартман/соба/сеоско туристичко домаћинство. Који број индивидуалних лежаја је законски дозвољен за издавање?

Законом о угоститељству (члан 30.) прописано је: „Физичко лице може да пружа угоститељске услуге у објектима смештајних капацитета до 30 индивидуалних лежајева, за највише 30 корисника услуга“.

Ја сам физичко лице и имам категорисану кућу/апартман/собу/сеоско туристичко домаћинство, где да преузмем податке за пријаву на систем eTуриста и које су моје обавезе након приступа систему?

Корисничко име и лозинку за пријаву на систем еТуриста лично преузимате од јединице локалне самоуправе на чијој се територији објекат налази, односно на шалтер сали општине Апатин, шалтер број 1. Ваша законска обавеза је да редовно електронски пријављујете и одјављујете све кориснике услуге смештаја у Вашем објекту. Такође, систем Вам омогућава да поднесете захтев за категоризацију Вашег објекта. Систем води евиденцију уплаћене боравишне таксе.

Пружам услуге смештаја као привредно друштво/друго правно лице/предузетник у објектима хостел/преноћиште/коначиште/ботел/хан/конак/етно кућа/салаш/вила/кампиралиште кампинг одмориште/кампинг стоп/ловачки дом/кућа и колиба, где да преузмем податке за приступ систему eТуриста и које су моје обавезе након приступа систему?

Корисничко име и лозинку за пријаву на систем еТуриста лично преузимате од јединице локалне самоуправе где сте се претходно евидентирали и на чијој се територији Ваш објекат налази, односно на шалтер сали општине Апатин, шалтер број 1. Ваша законска обавеза је да редовно пријављујете и одјављујете све кориснике услуге смештаја у Вашем објекту. Систем води евиденцију уплаћене боравишне таксе.

Пружам услуге смештаја као привредно друштво/друго правно лице предузетник у објкетима врсте хотел/мотел/пансион/камп/туристичко насеље/ловачка вила и марина, где да преузмем податке за приступ систему e-Tуриста и које су моје обавезе након приступа систему?

Корисничко име и лозинку за пријаву на систем еТуриста лично преузимате у министарству надлежном за послове туризма. Ваша обавеза је да редовно пријављујете и одјављујете све кориснике услуге смештаја у Вашем објекту. Такође, систем Вам омогућава да поднесете захтев за категоризацију.

Ја сам физичко лице, први пут категоришем објекат врста кућа/апартман/соба/сеоско туристичко домаћинство, како то чиним преко eTуристе?

Ваша законска обавеза је да се прво евидентирате са личним документом у јединици локалне самоуправе (ЈЛС) на чијој територији се Ваш објекат налази и од које ћете добити корисничко име и лозинку за пријаву на систем еТуриста, односно на шалтер сали општине Апатин, шалтер број 1. Када приступите систему биће Вам доступна само опција за подношење захтева за категоризацију. Након обраде Вашег захтева, увиђајем на лицу места комисија формирана од стране ЈЛС провера испуњеност прописаних услова за одређивање категорије угоститељског објекта. Уколико се доносе позитивно решење, постајете угоститељ и надлежни орган је дужан да Вам омогући приступ осталим функционалностима система.

Ја сам привредно друштво/друго правно лице/предузетник, први пут категоришем објекат врста кућа/апартман/соба/сеоско туристичко домаћинство, како то чиним преко eTуристе?

Ваша законска обавеза је да се прво евидентирате са личним документом у јединици локалне самоуправе (ЈЛС) на чијој територији се Ваш објекат налази од које ћете добити корисничко име и лозинку за пријаву на систем еТуриста, односно на шалтер сали општине Апатин, шалтер број 1. Када приступите систему биће Вам доступна само опција за подношење захтева за категоризацију. Након обраде Вашег захтева, увиђајем на лицу места комисија формирана од стране ЈЛС провера испуњеност прописаних услова за одређивање категорије угоститељског објекта. Уколико се доносе позитивно решење, постајете угоститељ и надлежни орган је дужан да Вам омогући приступ осталим функционалностима система.

Ја сам привредно друштво/друго правно лице/предузетник први пут категоришем објекат врста хотел/мотел/пансион/камп/туристичко насеље/ловачка вила и марина, како то чиним преко eTуристе?

Ваша обавеза је да се прво евидентирате са личним документом у министарству надлежном за туризам од кога ћете добити добити корисничко име и лозинку за пријаву на систем еТуриста. Када приступите систему биће Вам доступна само опција за подношење захтева за категоризацију. Након обраде Вашег захтева, увиђајем на лицу места комисија провера испуњеност прописаних услова за одређивање категорије угоститељског објекта. Уколико се доносе позитивно решење постајете угоститељ и надлежни орган је дужан да Вам омогући приступ осталим функционалностима система.

Да ли ће eTуриста да садржи све податке о категоризацији и да ли је предвиђено да упозорава угоститеља о истеку решења?

eTуриста ће садржати све податке који се утврђују у поступку категоризације и сигнализираће угоститељу, (као и инспекцијским органима) 60 дана пре истека рока, чињеницу да рок на који је Решење о категоризацији издато, истиче.

Послујем као физичко лице пружаоц услуга смештаја и интересује ме да ли ће систем моћи да врши обрачун моје обавезе плаћања боравишне таксе?

eTуриста ће вршити обрачун обавезе плаћања боравишне таксе за физичка лица пружаоце услуга смештаја. Утврђену висину годишњег износа боравишне таксе за текућу годину, физичко лице плаћа квартално, до петог у месецу за претходни квартал, уплатом у корист буџета јединице локалне самоуправе на чијој територији се угоститељски објекат налази.

Да ли ће eTуриста бити доступан туристима и да ли ће преко тог система моћи да се упознају са мојом угоститељском понудом и контактима?

eТуриста неће бити доступан другим корисницима система, односно неће бити доступан корисницима услуга смештаја.

Да ли постоји други начин пријаве и одјаве туриста?

Пријава и одјава домаћих и страних туриста могућа је једино и искључиво путем система еТуриста. Избегавање ове законске обавезе кажњава се високом новчаном казном.

Да ли је могуће приступити овом систему преко мобилног уређаја или таблета?

За приступ је неопходна интернет конекција и могуће га је користити преко свих уређаја (десктоп рачунар, лаптоп, таблет, мобилни телефон).

Који интернет претраживач је препоручен?

Препоручени интернет претраживачи су Google Chrome, Mozilla Firefox и Internet Explore.

Имам неколико проблема о којима желим усмено да разговарам са неким, кога могу назвати телефоном или лично посетити?

Угоститељи који пружају услуге смештаја у објектима врста кућа, апартман, соба, сеоско туристичко домаћинство, хостел, преноћиште, коначиште, ботел, хан, конак, етно кућа, салаш, вила, кампиралиште, кампинг одмориште, кампинг стоп, ловачки дом, кућа и колиба могу контактирати службу надлежну за послове туризма у јединици локалне самоуправе на чијој се територији објекат налази.

Угоститељи који пружају услуге смештаја у објектима врста хотела, мотела, пансиона, кампа, туристичког насеља, ловачких вила и марина могу контактирати министарство надлежно за послове туризма.

Извор: Општина Апатин