POZIV MLADIM ROMIMA I ROMKINJAMA – AKHARIPE TERNE RROMENGE THAJ RROMNJENGE

Udruženje romskih studenata u saradnji sa „YEP-Yeuth Employment Promotion“, program Nemačkog GIZ-a, organizuje četvrtu po redu obuku za mlade Rome i Romkinje za zanimanja frizer, pedikir, manikir.

Obuka će se realizovati u Edukativnom centru Vojodine u Novom Sadu, počevši od 22. Oktobra 2018. godine i trajaće šest nedelja.

Prijave zainteresovanjih kandidata/kinja, primaju se do petka 12. oktobra, na kontakt telefon: 064/1086324.

Polaznicima obuke su obezbeđeni putni toškovi i obroci tokom obuke, a nakom obuke osnovni materijal i alat za rad. Za polaznike koji nisu iz Novog Sada, obezbeđen je smeštaj i obroci tokom obuke.

AKHARIPE TERNE RROMENGE THAJ RROMNJENGE

 

Kidipe rromane studentego ažutimasa e „YEP-Yeuth Employment Promotion“, programo Hamcicke GIZ-osko, kerel štarto po rndo sićope pala terne Rroma thaj Rromnja pala buća frizejra, pedikira, manikira.

O sićope inćardola ando Edukativno maškaripe Vojvodinako ando Novi Sad, teljarimasa 22. Oktobro 2018. brš thaj inćardola šov kurke.

Kola save kamen te sićon pale kala buća, trubun te džike paraštuj 12. oktobri, akharen po telefono: 064/1086324.

Kola save teljarena po sićope, silen dromarimasko poćinipe thaj habe ande sićimaski vrjama, a po agor e sićimasko avela lenđe dino fundoski matrijali thaj alato pale bući. Kola save naj andar o Novi Sad, silen than palo sovipe ande vrjama sićomaski.

 

Pala vojvođanske.rs : Aleksandra Nikolić