ПРОДАТО ВИШЕ ГРАДСКИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА, ИНВЕСТИЦИЈЕ СЕ НЕ ПРЕКИДАЈУ

ПРОДАТО ВИШЕ ГРАДСКИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА, ИНВЕСТИЦИЈЕ СЕ НЕ ПРЕКИДАЈУ

Градско веће града Зрењанина на данашњој 47. седници усвојило је 15 предлога решења о отуђењу градског грађевинског земљишта. У условима проглашеног ванредног стања на територији Републике Србије, градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић истакао је на седници да се све активности у вези са урбанистичком и грађевинском делатношћу, доношењем урбанистичких планова, отуђењем грађевинског земљишта, а посебно инвестицијама у области привреде, морају одвијати као и до сада. Посебно се, како је рекао, мора наставити с реализацијом највеће привредне инвестиције у Србији, изградњом погона фабрике пнеуматика “Линг Лонг Тајр”, чије су оперативне припреме за градњу у пуном јеку. 

Како је навела известилац данашњих предлога решења о отуђењу градског грађевинског земљишта, Виолета Кучанда Богасениева, из Одсека за имовинско-правне послове Градске управе, током јануара 2020. године, Град Зрењанин расписао је оглас о отуђењу градског грађевинског земљишта у јавној својини на већем броју локалитета, а према усвојеном Програму отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2020. годину. 

Она је истакла да је, након отварања приспелих понуда од заинтересованих понуђача, Комисија за грађевинско земљиште констатовала ко су најповољнији понуђачи, а да је тим путем укупна површина продатог земљишта 13.294 квадратних метара, у укупној вредности од 29.225.315,00 динара. 

– По овом огласу продате су две грађевинске парцеле у Белом Блату и Меленцима, намењене за породичну стамбену изградњу, а у самом граду продато је 10 грађевинских парцела за исту намену. Продата је и једна парцела за вишепородично становање, дакле за изградњу вишеспратница, на локалитету у Улици Жарка Зрењанина. Продат је и пословни комплекс на локалитету „Урош Предић“, као и 3.174 квадратних метара у индустријској зони „Багљаш – аеродром“, предвиђених планским документом за радну зону – навела је Кучанда Богасениева.

Извор: Град Зрењанин

Author Image
Zjaja
%d bloggers like this: