ПРОДАТО ВИШЕ ГРАДСКИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА, ИНВЕСТИЦИЈЕ СЕ НЕ ПРЕКИДАЈУ

Градско веће града Зрењанина на данашњој 47. седници усвојило је 15 предлога решења о отуђењу градског грађевинског земљишта. У условима проглашеног ванредног стања на територији Републике Србије, градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић истакао је на седници да се све активности у вези са урбанистичком и грађевинском делатношћу, доношењем урбанистичких планова, отуђењем грађевинског земљишта, а посебно инвестицијама у области привреде, морају одвијати као и до сада. Посебно се, како је рекао, мора наставити с реализацијом највеће привредне инвестиције у Србији, изградњом погона фабрике пнеуматика “Линг Лонг Тајр”, чије су оперативне припреме за градњу у пуном јеку. 

Како је навела известилац данашњих предлога решења о отуђењу градског грађевинског земљишта, Виолета Кучанда Богасениева, из Одсека за имовинско-правне послове Градске управе, током јануара 2020. године, Град Зрењанин расписао је оглас о отуђењу градског грађевинског земљишта у јавној својини на већем броју локалитета, а према усвојеном Програму отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2020. годину. 

Она је истакла да је, након отварања приспелих понуда од заинтересованих понуђача, Комисија за грађевинско земљиште констатовала ко су најповољнији понуђачи, а да је тим путем укупна површина продатог земљишта 13.294 квадратних метара, у укупној вредности од 29.225.315,00 динара. 

– По овом огласу продате су две грађевинске парцеле у Белом Блату и Меленцима, намењене за породичну стамбену изградњу, а у самом граду продато је 10 грађевинских парцела за исту намену. Продата је и једна парцела за вишепородично становање, дакле за изградњу вишеспратница, на локалитету у Улици Жарка Зрењанина. Продат је и пословни комплекс на локалитету „Урош Предић“, као и 3.174 квадратних метара у индустријској зони „Багљаш – аеродром“, предвиђених планским документом за радну зону – навела је Кучанда Богасениева.

Извор: Град Зрењанин