ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ ДЕЦЕ У РИЗИКУ

Тродневна обука „Програм подршке породици деце у ризику“ одржана је у Културном центру „Брана Црнчевић“ од 25. до 27. марта 2021. године. Овај програм финансиран је од стране GIZ-a, а организован од стране NALED-а, у оквиру подршке локалним самоуправама у развијању услуга социјалне заштите.

Обуку су реализовале ауторке Нада Шарац и Светлана Живановић. Учесници обуке су били стручни радници (психолози, дефектолози, социјални радници) ШОСО „Радивој Поповић“ из Сремске Митровице, ЦСР општине Пећинци, ЦСР општине Рума и Установе „Солидарност“ из Руме.

Општи циљ програма обуке је унапређење компетенција стручних радника у систему социјалне заштите. Посебни циљеви програма су усмерени на развој знања и вештина стручних радника и сарадника потребних за спречавање и/или смањење ризика од издвајања детета из породице кроз унапређење породичних односа и комуникације унутар породице, родитељских вештина и вештина разрешавања проблема, промоцију просоцијалног понашања и повезивање породице са ресурсима у локалној заједници.

Извор: Општина Рума