ПРОЈЕКАТ CINEMA – ПОДРШКА КРЕАТИВНИМ ИНДУСТРИЈАМА ГРАДА СОМБОРА

Град Сомбор са прoјектним партнерима из земаља Дунавског слива учествује у реализацији  пројекта „CREATIVE INDUSTRIES FOR NEW URBAN ECONOMIES IN THE DANUBE REGION – CINEMA“ („Улога креативних индустрија у новој урбаној привреди у Дунавском региону“, акроним CINEMA). Пројектни конзорцијум чини 22 партнера и то локалних самоуправа, привредних комора, организација цивилног сектора и образовних институција из Немачке, Аустрије, Словеније, Словачке, Србије, Румуније, Бугарске и Молдавије. Из Србије заступљени су Град Сомбор и Регионална развојна агенција Бачка као пуноправни партнери и Град Нови Сад као придружени партнер.

У склопу пројекта CINEMA планира се оснивање једног центра за креативне индустрије са седиштем у Сомбору, док ће други пројектни партнери отворити креативне центре у својим земљама.

Пројекат CINEMA ће подићи капацитете свих укључених страна, са циљем да се у целини подигну локални капацитети за иновације у креативним индустријама. Ово ће бити постигнуто кроз тзв. „пилот локације“, од којих се једна налази у центру Сомбора.

Као један вид подршке креативним индустријама, Град Сомбор је успоставио онлине библиотеку са финансијским и правним информацијама које могу бити од користи креативним индустријама, као и са информацијама о едукацијама и тренинзима. Библиотека се налази на линку

https://drive.google.com/drive/folders/1-HiWGfcpIavA44rw1X9DPClEgoPGIZCe?usp=sharing

и слободна је за коришћење.

Извор: Град Сомбор