ПРОЈЕКАТ „ЕВРОПСКА МРЕЖА ЗА КОХЕЗИЈУ И СОЛИДАРНОСТ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА“ ЈЕ ФИНАНСИРАН УЗ ПОДРШКУ ЕВРОПСКE УНИЈE У ОКВИРУ ПРОГРАМА „ЕВРОПА ЗА ГРАЂАНЕ“

Шест догађаја је одржано у оквиру пројекта:

Догађај први

Учешће: у догађају су узели учешће 55 грађана из 12 земаља, укључујући и 2 учесника из Општине Трудовец (Бугарска), 2 учесника из Развојне агенције  Храницке (Република Чешка), 1 учесник са Универзитета Тесалија (Грчка), 2 учесника из Културног удружења Киштарче (Мађарска), 1 учесник из удружења Алесандро Бартола (Италија), 2 учесника из Општине Лигатне (Летонија), 2 учесника из Општине Колашин (Црна Гора), 2 учесника из Општине Ласк (Пољска), 2 учесника из Жупанијског већа Албе (Румунија), 2 учесника из Фонда „Европски послови“ АПВ (Србија), 2 учесника из Федерација Општина Мадрида (Шпанија) и 35 учесника из Регионалног информационог центра (РИЦ) Словенска Бистрица (Словенија).

Место одржавања/ датуми: догађај се одржао у Словенској Бистрици (у Словенији) од 18. октобра 2017. године до 20. октобра 2017. године.
Кратак опис догађаја: циљ догађаја је био представљање пројекта, као и спознаја о потребама, карактеристикама и заједничким темама руралних области Европе које су представили партнери на пројекту.

 

Догађај други
Учешће: у догађају је узело учешће 111 грађана из 13 земаља, заједно са 3 учесника из Општине Трудовец (Бугарска), 3 учесника из Развојне агенције  Храницке (Република Чешка), 2 учесника са Универзитета Тесалија (Грчка), 2 учесника из Културног удружења Киштарче (Мађарска), 3 учесника из Удружења Алесандро Бартола (Италија), 3 учесника из Општине Лигатне (Lетонија), 3 учесника из Општине Колашин (Црна Гора), 4 учесника из Општине Ласк (Пољска), 3 учесника из Жупанијског већа Албе (Румунија), 3 учесника из Фонда „Европски послови“ АПВ (Србија), 3 учесника из Федерација Општина Мадрида (Шпанија), 3 учесника из  Регионалног информационог центра (РИЦ) Словенска Бистрица (Словенија) и 76 учесника из Локалне акцијске групе Средишња Истра (Хрватска).

Место одржавања/ датуми: догађај се одржао у Пазину, Поречу, Мотовуну (у Хрватској), од 11. априла 2018. године до 13. априла 2018. године.
Кратак описциљ догађаја је био дубље разумевање Заједничке пољопривредне политике Европске уније као политике која је повезана са идентитетом Европске уније као и приступа руралног грађанства интеграционим процесима Европске уније.

 

Догађај трећи

Учешће: у догађају је узело учешће 109 грађана из 13 земаља, укључујући и 3 учесника из Општине Трудовец (Бугарска), 3 учесника из Развојне агенције  Храницке (Република Чешка), 1 учесник са Универзитета Тесалија (Grчка), 3 учесника из Културног удружења Киштарче (Мађарска),  3 учесника из Удружења Алесандро Бартола (Италија), 3 учесника из Општине Лигатне (Lетонија), 3 учесника из Општине Колашин (Црна Гора), 4 учесника из Општине Ласк (Пољска), 3 учесника из Жупанијског већа Албе (Румунија), 3 учесника из Фонда „Европски послови“ АПВ (Србија), 3 учесника из  Регионалног информационог центра (РИЦ) Словенска Бистрица (Словенија), 3 учесника из Локалне акцијске групе Средишња Истра (Хрватска).и 76 учесника из Федерација Општина Мадрида (Шпанија),

Место одржавања/датуми: догађај се одржао у Сан Мартину де Валсеиглесиас, у Мадру, Шпанија, Сан Лоренцу и Ел Ескориалу (у Шпанији), од 6. јуна 2018. године до 8. јуна 2018. године.
Кратак опис: циљ догађаја је био размена алатки за солидарност на локалном нивоу као и у Европској унији у приступу на више новоа, као и да се продуби разумевање локалног развоја који води локална заједница, као и партиципативне демократијео улогама локалних акцијских група као и организацијама цивилног друштва.

 

Догађај четврти

Учешће: у догађају је узело учешће 118 грађана из 13 земаља, укључујући и 3 учесника из Општине Трудовец (Бугарска), 3 учесника из Развојне агенције  Храницке (Република Чешка), 3 учесника са Универзитета Тесалија (Грчка), 3 учесника из Културног удружења Киштарче (Мађарска), 3 учесника из Општине Лигатне (Летонија), 3 учесника из Општине Колашин (Црна Гора), 4 учесника из Општине Ласк (Пољска), 3 учесника из Жупанијског већа Албе (Румунија), 3 учесника из Фонда „Европски послови“ АПВ (Србија), 3 учесника из Регионалног информационог центра (РИЦ) Словенска Бистрица (Словенија), 3 учесника из Локалне акцијске групе Средишња Истра (Хрватска), 4 учесника из Федерација Општина Мадрида (Шпанија) и 82 учесника из Удружења Алесандро Бартола (Италија).

Место одржавања/ датуми: догађај се одржао у Пезару и у Анкони (у Италији) од 15. октобра 2018. године до 17. октобра 2018. године.
Кратак опис: циљ догађаја је био дубоко разумевање партиципативне демократије у стратегијама локалног развоја и боље разумевање уских грла грађанства Европске уније и алатки демократије ЕУ и улоге локалне администрације.

 

Догађај пети

Учешће: у догађају је узело учешће 120 грађана из 12 земаља, укључујући и једног представника из Општине Трудовец (Бугарска), једног учесника из Развојне агенције Храницке (Република Чешка), 1 учесник из Културног удружења Киштарче (Мађарска), 1 учесник из Општине Лигатне (Летонија), 1 учесник из Општине Колашин (Црна Гора), 2 учесника из Општине Ласк (Пољска), 1 учесник из Жупанијског већа Албе (Румунија), 1 учесник из Фонда „Европски послови“ АПВ (Србија), 1 учесник из Регионалног информационог центра (РАЦ) Словенска Бистрица (Словенија), 1 учесник из Локалне акцијске групе Средишња Истра (Хрватска), 1 учесник из Федерације општина Мадрида (Шпанија) и 108 учесника са Универзитета Тесалија (Грчка).

Место одржавања/ датуми: догађај се одржао у Волосу (у Грчкој), од 18. марта 2019. године до 20. марта 2019. године.
Кратак опис: циљ догађаја је био савладавање завршне публикације пројекта и повезивање са студентима Универзитета Тесалија, као дела питања како можемо утицати на младу генерацију да постане активно грађанство.

 

Догађај шести

Учешће: у догађају је узело учешће 120 грађана из 13 земаља, укључујући и 4 учесника из Општине Трудовец (Бугарска), 3 учесника из Развојне Агенције Храницке (Република Чешка), 3 учесника из Културног удружења Киштарче (Мађарска), 3 учесника из Општине Лигатне (Летонија), 3 учесника из Општине Колашин (Црна Гора), 4 учесника из Општине Ласк (Пољска), 3 учесника из Жупанијског већа Албе (Румунија), 3 учесника из Фонда „Европски послови“ АПВ (Србија), 3 учесника из Локалне акцијске групе Средишња Истра (Хрватска), 3 учесника Федерације општина Мадрида (Шпанија), 3 учесника са Универзитета Тесалија (Грчка), 1 учесник из Удружења Алесандро Бартола (Италија) и 84 учесника из Регионалног информационог центра (РАЦ) Словенска Бистрица (Словенија).

Место одржавања/ датуми: догађај се одржао у Словенској Бистрици (Словенији) од 5. јуна 2019. године до 7. јуна 2019. године.
Кратак опис: циљ догађаја је био евалуација и разматрање постављања ЕНСуРЕ мреже Невладиних организација. Још један циљ је био да се добије садашњи увид у тему пројекта: еуроскептицизам и солидарност у светлу избора за Европски парламент.