ПРОМОЦИЈА ПРАВА ЖЕНА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Дводневни семинар „Јачање капацитета институција за промоцију политичких, економских, социјалних и здраствених права жена са инвалидитетом„, у организацији Креативно афирмативне организације „Парнас“, завршен је јуче у Руми.

Едукативни семинар у румском Хотелу „Парк“ је био намењен представницима институција, пре свега, онима у локалним самоуправама и Центрима за социјални рад, дакле, људима који су у професионалном односу најближи са женама са инвалидитетом.

Пројекат финансира UN WOMAN, а семинар у нашем граду окупио је представнике Руме, Врбаса, Бачке Тополе, Бачког Петровца, као и представнике покрајинског омбудсмана из Новог Сада.

Милеса Милинковић, председница Креативно афирмативне организације „Парнас“, Нови Сад и координаторка пројекта каже да је циљ пројекта да оснажи и едукује и сензибилише представнике институција за препознавање кључних права жена са инвалидитетом.

„Желели смо да сви они добију једно опште знање, само основе наравно, јер је ово јако комплексна тема. Требао би нам за свако појединачно право по један дан да прођемо детаљно кроз то, које су препреке за остваривање тих права, које су мере подршке и шта они као представници институција могу да ураде да допринесу побољшању положаја жена са инвалидитетом“, изјавила је Милеса.

Семинар у Руми је први од два које финансира UN WOMAN, каже Милеса и наглашава да је за други семинар, који ће се одржати у Ечкој, већ пријављено 26 општина, те да „Парнас“ жели да предавањима покрије што више општина и градова у Војводини, како би се свест о правима жена са инвалидитетом и проблемима са којима се оне суочавају подигла на један виши ниво.

Сва права гарантована међународним конвенцијама уграђена су у домаће законодавство, каже једна од предавачица на семинару Даница Тодоров, али пракса показује да су особе са инвалидитетом често суочене са препрекама у остваривању тих права, те да су жене двоструко маргинализоване.

„Са овим семинарима ми желимо да актуелизујемо читав сет људских права особа са инвалидитетом, са посебним освртом на права жена са инвалидитетом. Повећамо осетљивост људи који раде у институцијама на проблеме са којима се особе са инвалидитетом, а пре свега жене са инвалидитетом, сусрећу у остваривању тих права и шта је оно што би требало да учине институције да унапреде своје поступање и доследно поштовање законског оквира“, поручила је Даница Тодоров.

На семинару у Руми је, између осталог, било речи о инвалидности кроз историју, женским људским правима, родној равноправности, пословној способности жена са инвалидитетом, јавном и политичком животу жена са инвалидитетом, економском положају, праву на здравствену заштиту, а приказани су и документарни филмови на ове теме.

Извор: Општина Рума