ПУТ ДО УСПЕШНОГ ПРЕДУЗЕТНИКА

Национална служба за запошљавање организовала је у Шиду обуку „Пут до успешног предузетника“ за отпочињање сопственог бизниса. Обука је организована у сали Скупштине општине Шид за више од тридесет незапослених лица са евиденције НСЗ, која желе да конкуришу за средства по јавном позиву који траје до 16. априла.

Током обуке кандидати ће стећи основна знања из области предузетништва, пореза и доприноса те савладати вештине попуњавања бизнис плана. Након завршетка дводневне обуке, незапослени ће, у зависности од категорије, стећи право да аплицирају за бесповратна средства у висини од 180.000 динара за незапослене, 200.000 динара за самозапошљавање вишкова запослених и 220.000 динара за инвалидна лица.

Извор: Општина Шид