RAZVOJ VINSKOG TURIZMA U SREMU

Srbija može da se pohvali kvalitetom vinogradarskih rejona, a onaj u Sremu je najveći u Srbiji po broju registrovanih vinarija. Samim tim, ovde se radi i na razvoju vinskog turizma. Mnoge vinarije su samostalno uložile novac, kako bi obezbedile degustacione sale, kao i druge prostore za prijem gostiju. 

Kako se navodi u saopštenju nakon održanog panela o vinskom turizmu u Irigu, u okviru sajma Vivo, blizina banja, istorijskih i kulturnih spomenika, nacionalni parkovi i slično dosta znače u razvijanju turističke destinacije, a privrednici i domaćinstva u Sremu i na Fruškoj gori imaju sve predispozicije za razvijanje ruralnog turizma.

Vinski turizam sve više dobija na značaju, jer turisti sve više traže avanture, istraživanje novih destinacija i upoznavanje sa lokalnom kulturom, običajima i gastronomijom. Naravno, ovaj oblik turizma ne odnosi se samo na vino, nego i na prevoz, smeštaj, ishranu, suvenire, izlete i drugo. Najvažnije je da ponuda bude tržišno orijentisana i komercijalna.

Posebno zanimljivo za ovaj rejon biće vino sa zaštićenim geografskim poreklom, za koji je elaborat završilo Udruženje proizvođača grožđa i vina sa oznakom geografskog porekla Srem-Fruška gora. Sledeći korak je zaštita geografskog porekla samo Fruškogorskog vinogorja.

Prema podacima Republičkog Zavoda za statistiku, 2017. godine Srem je posetilo 74.090 turista (15% od svih dolazaka u Vojvodini), a opštinu Irig 31.696 (43% svih dolazaka u Sremu). Od toga banju Vrdnik 28.798, a Iriški venac 2.898 turista. Na panelu je naglašeno da u Vrdniku nedostaje šetališna zona, uređene staze, suvenirnica, organizovani prevoz za okolne turističke sadržaje, bolja saobraćajna i komunalna infrastruktura.

Izvor: ekapija