САОПШТЕЊЕ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

 Покрајински секретаријат за привреду и туризам, следећи своје стратешко опредељење проактивне политике запошљавања, подстицаја предузетништву, иновативним идејама и креативној економији, свестан драматичног тренда исељавања високообазованих, пре свега, младих људи из категорије дефицитарних професија, издваја 120 милиона динара субвенцијa. Кроз овај пројекат бесповратно се даје износ од 930.000 динара за сваког новозапосленог лекара, стоматолага, медицинску сестру или инжењера. Значајно је истаћи да је послодавац у обавези да са овим лицима заснује радни однос од најмање три године, као и да у том периоду запосленом исплаћује најмање просечну зараду остварену у привреди АПВ у 2017. години.

Наш став је да традиционалне форме субвенција великим компанијама за упошљавање на углавном нискоквалификованим и неадекватно плаћеним пословима нису довољни развојни агрегати, те да алокација буџетских средстава мора ићи у правцу подстицаја за запошљавање  медицинских стручњака и инжењера, предузетника, као и у правцу фаворизовања женског и социјалног предузетништва, младих и угрожених друштвених категорија, као новој погонској снази просперитета појединца и заједнице. Управо кроз подстицаје за запошљавање дефицитарних занимања, оснажујемо приватни сектор у систему здравстене заштите и услуга, као и оне привредне или услужне делатности које такође воде приватници, а где недостаје инжењера и сродних професија. Поред развојне, ови пројекти имају и своју социјалну и демографску компоненту, тачније да се  задрже стручњаци, те да им се омогуће изгледи за рад и професионално напредовање у нашој земљи, а не у европским или прекоокеанским државама. Све наведено је императив Секретаријата.

Финансијска средства за ново запошљавање износе 59,6 милиона динара, односно 32,7 милиона за виокообразована и дефицитарна занимања.

Кроз јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање, средствима од 45,4 милиона динара, подстичемо развој предузетништва, било кроз оснивање радњи, или привредног друштва. Предвиђен подстицај незапосленом лицу са одрживом бизнис идејом, износи 250.000, док је за самозапошљавање жена и особа са инвалидитетом субвенција у висини 300.000 динара. На овај начин се охрабрују рањиве друштвене групе у остваривању њихових пословних подухвата.    

 Субвенције за све остале категорије лица и занимања опредељене су износу  од  22,4 милиона динара. Истичемо да се износ од 173.000 динара по запосеном лицу додељује за субвенционисање пореза и доприноса обрачунатих на минималну зараду на годишњем нивоу, чиме фискално растерећејумо послодавце, уз истовремену поруку законодавцима да су нижи порези један од услова развоја привреде. 

Напослетку, са 15 милиона динара Секретаријат финансира спровођење јавних радова са циљем да се радно ангажују незапослени и незапослени у стању социјалне потребе, те на  одређени период остваре плату и путне трошкове кроз рад на уређењу еколошког, урбанистичког и административног амбијента.

Модел субвенција за запошљавање високообразованих људи, који ми спроводимо, примењив је и у оквиру сродних пројеката Развојне агенције Војводине, али и других релевантних институција. Уколико држава, путем Развојне агенције Србије усмери подстицаје и у запошљавање  медицинског особља и инжењера различитих профила, као и у ИТ сектор, онда ће и постављени стратешки економски, социјални и демографски циљеви бити брже и потпуније остварени.

Извор:  Покрајински секретаријат за привреду и туризам