САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

За 2019. годину планиран је покрајински буџет од 74,4 милијарде динара – наводи се у Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, који је на данашњој седници усвојила Покрајинска влада.

То је за око 13 милијарди динара више него 2016. године, када је формирана ова Покрајинска влада, и за 1,34 милијарди више у односу на ребалансирани буџет за 2018. годину.

Покрајински буџет за 2019. годину пројектован је реално, у складу са фискалном стратегијом и, управо захваљујући фискалној консолидацији постигнутој у Републици Србији, планиран је на принципима да се очува достигнуто учешће капиталних расхода, односно инвестиција, ниво подршке мерама социјалне и демографске политике, наставак интензивног улагања у здравствени систем, као и за подршку пројектима у области заштите животне средине.

Највећи део новца из покрајинске касе и наредне године ће, поред улагања у инфраструктуру и здравство, бити усмерен у привреду и пољопривреду, тамо где се и ствара бруто домаћи производ.

Капитални део буџета планиран је у износу од 19,3 милијарде динара и већи је за више од девет одсто од износа који је био за ову намену опредељен поставком буџета за 2018. годину.

У најзначајније инвестиције које су планиране за наредну годину су: улагања у пречистаче отпадних вода код Бачке Тополе, Малог Иђоша и Србобрана, изградња Студентског културног центра, реконструкција комплекса „Хетерленд“ код Новог Бечеја, набавка 10 возила за превоз пацијената на дијализу, суфинансирање два акцелератора и адаптација простора за њихов смештај у Институту за онкологију у Сремској Каменици, адаптација Гимназије „Исидора Секулић“ у Новом Саду, те пројекат е-управе.

Такође, наставља се са улагањем у започете вишегодишње велике пројекте, као што су изградња и опремање Радио-телевизије Војводине, адаптација Народног позоришта у Суботици, завршетак радова око Жежељевог моста, изградња Сентандрејског пута у Новом Саду, проширење садржаја термалних базена на Палићу, даље улагање у инфраструктуру у здравству и улагање у заштиту културног наслеђа.

Мере пронаталитетне политике планиране су без умањења. Матерински додатак је нова мера за незапослене мајке трећег и четвртог детета, а наставља се и са финансирањем биомедицински потпомогнуте оплодње и подршком решавању стамбеног питања и унапређења становања породицама у којима се роди треће или четврто дете.

Планираним буџетом за 2019. годину обезбеђен је исти или виши ниво улагања и у областима образовања, културе, информисања и спорта, као и у области остваривања права националних мањина.

Покрајинска влада је утврдила Предлог покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Суботица, који ће покривати Севернобачки, Западнобачки и Севернобанатски управни округ, ради пружања услуга процене и саветовања будућих хранитеља и усвојитеља, пружања подршке хранитељима, односно породицама које пружају услугу породичног смештаја и усвојитељима.

Утврђен је и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о остваривању материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете, чиме се обезбеђује виши степен заштите породице у виду новчане помоћи, коју остварује незапослена мајка која је, почев од 1. јула 2018. године, родила треће или четврто дете.