СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА АП ВОЈВОДИНЕ ВЕЋА ЗА 7,8 ОДСТО

Према речима председника Привредне коморе Војводине Бошка Вучуревића, у периоду јануар – март 2020. године, укупна вредност спољнотрговинске робне размене војвођанског региона износи 3,3 милијарде eвра и већа је за 7,8 одсто од остварене робне размене у периоду јануар – март 2019. године.

„Вредност извоза је 1,5 милијарду eвра, што представља повећање од 5,5 одсто у односу на остварен извоз у истом периоду 2019. године, док вредност увоза износи 1,8 милијарди евра, што је за 9,8 одсто више од оствареног увоза у истом периоду 2019. године“; рекао је Вучуревић.

Додао је да су од укупно реализоване спољнотрговинске размене Републике Србије војвођански привредници реализовали 32 одсто, при чему су у укупном извозу учествовали са 35,7 одсто, а у укупном увозу са 29,4 одсто.

„Када је у питању аграрна спољнoтрговинска робна размена Аутономне покрајине Војводине, у периоду јануар – март 2020. године укупна вредност износи  558 милиона eвра, и већа је за 13,8 одсто од остварене размене у истом периоду претходне године. Остварено је  повећање извоза од 8,4 одсто, а истовремено и увоза од 27,1 одсто у односу на први квартал 2019. године“, рекао је Вучуревић.

Истакао је да од укупне спољнотрговинске размене пољопривредно-прехрамбених производа АП Војводине, извоз аграрних производа у прва три месеца 2020. године чини четвртину укупног извоза (25,1 одсто), док је учешће увоза аграрних производа у укупном увозу свега 10,1 одсто.

„Покривеност увоза извозом у спољнотрговинској размени аграрних производа је врло висока, и у марту 2020. године износи 212,9 одсто“, рекао је Вучуревић.