СРЕДЊЕРОЧНИ ПЛАН ГРАДА СОМБОРА У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ ИЗРАДЕ

У просторијама Градске управе у петак, 3. марта, одржан је састанак у оквиру завршне фазе израде Средњерочног плана града Сомбора за период 2023 – 2025. године.

На састанку су учествовали представници Градске управе и секторски експерти Сталне конференције градова и општина, који су усклађивали и размартали завршне измене у оквиру израде Средњерочног плана града, као и додатне предлоге који би могли да се укључе у овај документ.

Средњерочни план града Сомбора за период 2023 – 2025. године израђује се у складу са Законом о планском систему, Законом о локалној самоуправи, Статутом и Уредбом о методологији за израду средњорочних планова. Овај план представља свеобухватан плански документ који се доноси за период од три године и омогућава да се повежу јавне политике са средњорочним оквиром расхода.

Град Сомбор је конкурисао за пакете подршке за израду средњорочног плана и добио у оквиру програма EU Exchange 6 – „Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Србији“ који финансира Европска унија у оквиру националног Програма ИПА 2019. Надлежне институције на националном нивоу јесу Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике, уз Министарство државне управе и локалне самоуправе, а Стална конференција градова и општина има улогу имплементационог партнера.

Извор: Град Сомбор