STVORENI USLOVI ZA REALIZACIJU NEKOLIKO VAŽNIH PROJEKATA

Na današnjoj sednici Skupštine opštine Pećinci odbornici su usvojili rebalans budžeta Opštine Pećinci, kojim se dosadašnji iznos prihoda i primanja projektovan na 1.979.682.938,00 dinara uvećava na iznos od 2.073.773.936,00 dinara, a u istom iznosu uvećavaju se rashodi budžeta. Tim povodom načelnica Odeljenja za budžet i finansije Opštinske uprave opštine Pećinci Danijela Nedeljković izjavila je da se najnovijim rebalansom opštinskog budžeta omogućava realizacija nekoliko važnih projekata.

„Ovim rebalansom biće omogućena realizacija jednog značajnog projekta koji je stigao do III faze, a u pitanju je izgradnja kanalizacione mreže u Donjem Tovarniku. Nedavno potpisanim ugovorom sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za ovaj projekat vredan 28.130.452,00 dinara sa PDV-om, dobili smo sredstva u ukupnom iznosu od 10 miliona, gde je naše učešće 18.130.452,00 dinara. Sledeći veliki projekat, koji je jako značajan sa stanovišta lokalnog ekonomskog razvoja je realizacija tekućih popravki i održavanja na Predškolskoj ustanovi „Vlada Obradović Kameni“ što će direktno uticati na bolje uslove rada sa decom u predškolskim ustanovama naše opštine. Ovaj projekat je opredeljen u iznosu od 8.025.338,00 dinara od čega je 6.420.270,00 dinara transfer od višeg nivoa vlasti dok je naše učešče 1.605.068,00 dinara. Takođe, uvedeno je par kapitalnih projekata koji bi trebalo da preduprede neke neželjene, vanredne situacije. Između ostalog, uveden je projekat Krčenje i čišćenje kanala u putnom pojasu na teritoriji pećinačke opštine u iznosu od 6 miliona, zatim je uveden projekat koji je vezan za kvalitet pijaće vode na našoj teritoriji – Elaborat o rezervama podzemnih voda na izvorištima vodovodnih mreža Mesnih zajednica u iznosu od 3,5 miliona, i uveden je projekat Izrada projektno tehničke dokumentacije za kanalizacionu mrežu u radnim zonama u Šimanovcima vredan 5 miliona“ – objasnila je načelnica Nedeljković.

Pećinački parlament je danas usvojio i godišnji program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Pećinci za 2018. godinu.

Izvor: Opština Pećinci