SVETSKI DAN POZORIŠTA

Na inicijativu Međunarodnog pozorišnog instituta (ITI), već više od 50 godina od 1961. godine, širom sveta obeležava se Svetski dan pozorišta, 27. mart. Prvi put u Helsinkiju, a zatim u Beču na devetom ITI kongresu, juna 1961. godine, tadašnji predsednik Arvi Kivima iz Finske, predložio je da se proslavlja Svetski dan pozorišta. Njegov predlog je prihvaćen sa oduševljenjem, navodi subotica.info.

Od tada se svakog 27. marta (dan otvaranja Teatra nacija 1962. u Parizu) obeležava Svetski dan pozorišta na različite načine. Na taj dan pozorišta u svetu, nacionalni centri Međunarodnog pozorišnog instituta i čitava međunarodna pozorišna zajednica organizuje razne pozorišne manifestacije, od kojih je najvažnija tradicionalna međunarodna poruka koju, na poziv ITI-ja, uvek piše pozorišna ličnost svetskog ugleda. Poruka se prevodi na više od 20 jezika, čita pred brojnim gledaocima u pozorištima, štampa i emituje u raznim novinama, časopisima, radio i tv stanicama na svim kontinentima. Ove godine poruku je napisala Samiha Ajub iz Egiptа.

Povodom Svetskog dana pozorišta upravnik Narodnog pozorišta, Miloš Nikolić, čestitao je svim kolegama praznik i osvrno se na značaj napretka u kulturi svakog pojednica, kao i čitavog društva u celini.

– Stalno se govori o nekakvoj krizi pozorišta i u svetskim i u našim razmerama. Ja bih rekao, kriza ili neka dramatika potrebna je u svakoj oblasti, jer ona može da gura napred. Važna je ta borba ili konflikt, ona je u samoj prirodi pozorišne umetnosti. To je posao umetnika, da društvo gura napred, da skreće pažnju na nedostatke ili da ga, na sebi svojtven način, hvali.

Naravno da je materijalna situacija negativan faktor koji vuče na dole, ali mislim da ona nije odlučujuća. I u najtežim okolnostima i kada je bilo manje para, tokom moje duge umetničke karijere, više su zavisile te stvari od darova, talenata i mašte nego od materijalnih prilika. Dar i talenat nikada nam nisu nedostajali, ali materijalne stvari jesu, mnogo puta.

Smatram da pozorište treba da nastupa iz kontre, da u prvi plan stavlja ono što je njegova jedinstvenost, a to je živ kontakt i interakcija gledalaca i izvođača, taj neponovljiv trenutak jednog sada i ovde, zajedničkog iskustva koje konstituišu glumci i gledaoci. Tu nikakve materijalne stvari ne pomažu. To je trenutak, emocija, bol ili radost, to je na kraju krajeva umetnost.

Naime, do desetak godina pozorišta su potpuno bila skrajnuta na marginu dnevnog sponzorisanja. Glavni problem bilo je umanjenje svesti o značaju pozorišta za identitet društva, a s druge strane nespremnost pozorišne javnosti da sama ponudi reformske korake kako bi išla u korak sa vremenom. Danas sa ponosom možemo da kažemo da imamo potpuno drugačiju situaciju, i to zahvaljujući odgovornoj politici predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, kao i pokrajinskim i lokalnim čelnicima. Ove godine nas očekuje otvaranje našeg pozorišta. Uskoro će sve kolege imati mogućnost da svoj profesionalni rad nastave u najelitnijoj i najmodernijoj kući kulture u regionu. Oni to svakako zaslužuju pre svega zbog svih postignutih rezultata u poslednje dve godine.

Koristim priliku da svim kolegama širom Srbije, čestitam Svetski dan pozorišta sa željom da naša saradnja bude još plodonosnija i da u narednom periodu umetnost i kultura uopšte, kao osnovna poluga svakog pojedinca, bude još utemeljenija u sve pore našeg društva.

Izvor: subotica.info