УСВОЈЕНА ЛОКАЛНА СТРАТЕГИЈА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Скупштина ЛАГ “Срце Бачке“ 20.08.2020. на он-лине седници усвојила је Локалну стратегију руралног развоја за период 2020-2023.

Услед тренутне епидемиолошке ситуације Управни одбор ЛАГ-а донео је одлуку да се чланови ЛАГ-а о Стратегији изјасне путем мејла или писмено у просторијама ЛАГ-а, како би се испоштовале све важеће мере заштите здравља. Ово право искористило је 32 од 55 чланова ЛАГ-а. Претходно је Група за планирање, коју чине Марјан Иванов, Наталија Емејди и Мирјана Ђурић, одобрила ЛСРР и потврдила да је иста израђена у складу са позитивноправним прописима Републике Србије.

Нацрт стратегије био је на јавном увиду на званичном сајту ЛАГ-а од 30.07. до 17.08.2020. и у том периоду сви заинтересовани локални актери могли су да упуте примедбе, предлоге и сугестије на овај документ. Стратегија обухвата вишесекторску анализу подручја, планове развоја и приоритете деловања и садржи 15 предлога пројеката који су сврстани у 3 приоритетне области –заштита животне средине, зелена економија и предузетништво и туризам.

-Усвајање ЛСРР је значајан корак за нашу организацију и све наше чланове, представља плод вишемесечног рада и ангажовања великог броја чланова и особља ЛАГ-а, а надамо се да ће предложени пројекти и њихова имплементација побољшати квалитет живота свих 14 насеља која чине територију ЛАГ-а, рекао је Бојан Ковач, менаџер ЛАГ „Срце Бачке“.

ЛАГ и даље позива све заинтересоване локалне актере да се укључе у рад ове организације.

Извор: Општина Кула