V GYMNÁZIU JÁNA KOLLÁRA V BÁČSKOM PETROVCI

Pre kolektív Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci na prvom mieste je bezpečné prostredie pre žiakov, ich komfort a požadovaná úroveň starostlivosti. K tomu ide o bezpečné prostredie, taký polorodičovský vzťah voči gymnazistom, čo veľmi prispieva k nadobúdaniu sebavedomia a istého kroku v ďalšom vzdelávaní. Dosiahnuť to je možné, ale vždy treba vkladať tak do profesorského kádra ako i do vynovenia inventáru, ale i neustále rekonštruovať objekty. Práve o tých stavebných či rekonštrukčných prácach bol rozhovor s riaditeľkou Gymnázia Jána Kollára Jarmilou Vrbovskou: „Ministerstvo spravodlivosti vyhovelo našej žiadosti, keď sme ich požiadali o prostriedky na opravu strechy na gymnaziálnej telocvični, ktorá už nevyhovuje pedagogickým normám. Tie prostriedky sme po podpísaní zmluvy aj dostali, ide o sumu 3,8 milióna dinárov. Práce sa začnú počas letných prázdnin. Snažíme sa, aby práce čím úspešnejšie prebiehali. V podstate do  začiatku nového školského roka, keď by mala začať výučba, ak to, samozrejme, epidemiologická situácia dovolí, aj zrealizovali. Spokojní sme, že sa konečne začala renovovať strecha, lebo to už bolo nevyhnutné. Počas rekonštrukčných prác hodiny telesnej výchovy sa budú realizovať na terénoch vonku. Najnovšie sme upravili terén pre basketbal a pre volejbal, k tomu máme terén pre malý futbal. K dispozícii sú nám aj ihriská základnej školy, ale predsa mienime, že práce dotiahneme do konca načas.“

Ustanovizeň musí držať krok s dobou, čoho sú si vedomí aj v gymnáziu. Preto teší pekná správa pani riaditeľky: „Z Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá sme tiež získali prostriedky. Totiž žiadali sme si na vynovenie učebne informatiky prostriedky na šesť počítačov, rečou čísel je to cca 400-tisíc. Tu sme dostali zo 250-tisíc, teda na štyri počítače. Aj to nám príde vhod, aby sme predsa len vynovili kabinet.“

Anna Horvátová