ВЛАДО ЊАРАДИ ОБЈАВИО ОСАМ ДРАМСКИХ ТЕКСТОВА

У сарадњи са Новинско издавачком кућом „Руске слово“, у едицији Дуга, сликар из Врбаса Владо Њаради објавио је прву књигу драмских текстова. Књигу „Драмски колажи“ чини осам драмских текстова, седам на русинском и један на српском језику, од којих је пет монодрама, две дуодраме и једна драма.

„Текстови су писани у периоду од 2010. до 2015. године, али су тек сада склопљени у једно издање. Шест текстова је откупљено за Фестивал малих сцена, док су две већ изведене на сцени и постигле су запажен успех. Дали су се догађаји и ликови у њима стварно десили и постојали или се све то преплиће, остаје мистерија до краја. Уколико неко себе или неког препозна то није мој проблем већ велики успех, јер су ситуације ту око нас, само их треба забележити. Живот пише драме, а драме чине живот“, рекао је поводом објављивања прве књиге драмских текстова Њаради.

Њаради је широј јавности познат као ликовни уметник. Поред драма, до сада је писао и сатиру, за чега је био и награђиван, као и ликовне критике, рецензије и приказе изложби у каталозима, новинама, билтенима и часописима – Ликовни живот, Руске слово, Литературне слово, Шветлосц, Русински календар, Ерато над Куцуром, Руснак, Глас и издања Пчесе. Аутор је и значајног прилога Ликовна уметност код Русина у капиталном делу Русини / Руснаци / Рутхенианс I (1745-2005), у издању ИК „Прометеј“ из Новог Сада 2006. године, где је прикупио педесетак биографија најзначајнијих русинских ликовних стваралаца са ових простора. Свој допринос дао је и прилогом Ликовно стваралаштво у Русини / Руснаци / Рутхенианс II (1745-2005), ИК „Прометеј“, 2008, представљајући институције код Русина које су биле организатори изложби и ликовних дешавања на овим просторима од Другог светског рата са евиденцијом свих изложби. Та два прилога заједно представљају целокупно русинско ликовно стваралаштво у Војводини.

Извор: Општина Врбас