ЗАЈЕДНО ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ СЕЛА

Удружење грађана „СЕЛО ПЛУС“ почело је са одржавањем радионица по селима, на којима је тема израда стратегије руралног развоја. Овај пројекат финансира Министерства пољопривреде шумарства и водопривреде преко Управе за аграрна плаћања. По речима председнице удружења „СЕЛО ПЛУС“ Данијеле Боу веома је важно да се у израду Стратегије укључи што више људи са села , јер ће се на тај начин доћи до квалитетнијег документа. „Надам се да ће становници наших села изнети своје ставове и предлоге развоја села и руралног туризма и на тај начин допринети у реализацији овако важног документа, који ће бити основа за сва наша даља деловања. Крајњи циљ је креирање повољнијег окружења и простора за територије града Вршца, као и Општина Бела Црква и Пландиште, а кроз активније и ефикасније учешће у локалним јавним политикама руралног развоја“ истакла је Данијела Боу.

Како се од наредне године доста очекује од ИПАРД Фонда Европске уније, тачније од предприступне помоћи за рурални развој, постојање локалних стратегија је један од основних услова за конкурисање за та средства. Управо зато, удружење „СЕЛО ПЛУС“ позива све заинтересоване из јавног, цивилног и приватног сектора који обављају активности на селима да присуствују радионицама, које ће бити одржаване у свим селима на целојтериторији како Града Вршца тако и Општина Бела Црква и Пландиште. На радионицама биће речи и о механизмима за учешће цивилног друштва у креирању политике руралног развоја.

Извор: Град Вршац