ЗАПЛЕНА СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ ЖИВОТИЊА

У оквиру међународне операције Thunderbolt – сузбијања кријумчарења заштићених животињских врста коју је организовао Интерпол, инспектори за заштиту природе и рибљег фонда Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и припадници Полицијских управа Панчево и Нови Сад су,  11. и 12. јуна, спровели  акције у којима су заплењене   заштићене дивље животиње.

На територији Панчева заплењена су: два кајмана, четири питона, четири игуане, један лоптасти питон и један камелеон, а на територији Новог Сада:  једна игуана, два примерка лоптастог питона, примерак колумбијске дугине бое, један карпет питон, два примерка тарантуле и један бурмански питон.

Ове животиње заштићене су према CITES конвенцији о међународном промету угрожених врста дивље флоре и фауне.

Све заплењене животиње су адекватно збринуте  у прихватилишту за заштићене врсте.

Против лица код којих су пронађене заштићене животиње биће поднете пријаве.

Стручну подршку је пружио Покрајински завод за заштиту природе.