ANDROID APLIKACIJA ZA SISTEM 48

Sistem 48 predstavlja jedinstven informacioni sistem koji služi za efikasnije upravljanje i kvalitetniju kontrolu rada javnih preduzeća i službi Opštinske uprave.  Objedinjujući rad javnih i javno-komunalnih preduzeća i inspekcijskih službi, Sistem 48 omogućava rešavanje problema i zahteva građana, raspolaganje sredstvima na nov, moderan i funkcionalan način zasnovan isključivo na tehničkim podacima i činjenicama.

Sistem 48 je u potpunosti u funkciji građana koji pomoću njega mogu lakše i brže doći do prijave i rešavanja problema iz domena komunalnih delatnosti. U najkraćem mogućem roku, po prijavi problema, dežurne službe izlaze na teren. U roku od 48 sati građani će dobiti odgovor o statusu rešavanja svojih zahteva. Sistem 48 je dostupan u vidu aplikacije koja se može skinuti na Play store-u pod nazivom ’’Moj grad’’ i izuzetno je jednostavna za korišćenje, sadrži 4 menija “Prijava problema”, “Pregled zahteva”, “Mapa problema“ i “Građanstvo“.

U okviru “Prijave problema“ koji su sortirani po oblastima i vrstama koje se mogu odabrati, moguće je slanje fotografije problema i same lokacije problema, bilo imenom i prezimenom ili anonimno. Takođe je moguće prijaviti problem na stranici Opštine Bački Petrovac

U okviru ’’Građanstva’’ dostupne su sledeće opcije:

  1. 360° virtuelna prezentacija Opštine Bački Petrovac
  2. Red vožnje Dunavprevoza
  3. Lokacije besplatnog interneta na teritoriji opštine
  4. Prezentacija Aqua Parka PETROLAND