АПЕЛ ГРАЂАНИМА, ПРИВРЕДНИМ И ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ДА ЧИСТЕ СНЕГ И ЛЕД ИСПРЕД СВОЈИХ ОБЈЕКАТА

Ледени дани на територији града Сомбора, као и у целој Србији, према најави и упозорењу Републичког хидрометеоролошког завода очекују се и наредних дана, односно до суботе, 3. марта 2018. године.

На опрез и потребу уклањања снега и леда са тротоара,  упозорава и апелује Одељење инспекције и комуналне полиције Градске управе града Сомбора.

Грађани, предузећа и друга правна лица дужни су да,  у складу са Одлуком о одржавању чистоће и чишћењу снега, чисте снег и лед са тротоара и то – свако испред свог објекта.

Чишћење снега и леда са прилазних путева и тротоара око стамбених и стамбено-пословних зграда  организују управници стамбених заједница, а испред неизграђеног грађевинског земљишта носиоци права својине, односно права коришћења на истом.

Тротоар и прилаз испред објеката у изградњи дужни су да чисте инвеститори радова на објектима.

Тренутно стање, када је чишћење снега и леда са тротоара и испред прилаза објектима у питању, како у граду, тако и сомборским селима је задовољавајуће.

Комунална инспекција и комунална полиција ће и наредних дана  вршити контролу чишћења снега и леда са тротоара у граду и сомборским селима, а у случају неуклањања снега и леда поступити у складу са позитивним законским прописима и применити прописане казнене мере.

Извор: Град Сомбор