ДАН ЕВРОПЕ

Дан Европе, који се одржава 9. маја сваке године, обележава годишњицу историјске „Шуманове декларације“. Тог дана 1950. године, француски министар спољних послова, Роберт Шуман , изнео је своју идеју о новом облику политичке сарадње у Европи. Његова визија била је оснивање заједнице, чији би чланови удружили  производњу угља и челика.

Годину дана касније основана је Европска комисија за угаљ и челик, која је временом

прерасла у Европску економску заједницу.

Шуманов предлог сматра се почетком онога што је сада Европска унија.