ДИОГЕНОВИ УЧЕНИЦИ ДЕО МЕЂУНАРОДНОГ ТЕСТИРАЊА

Основна школа „Душан Вукасовић Диоген“ Купиново изабрана је као једна од 170 школа у Републици Србији које ће учествовати у међународном тестирању PIRLS 2021 (Progress in International Reading Literacy Study). Ово истраживање организује Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа – IEA из Холандије, независна међународна организација која окупља националне истраживачке институције. Носилац овог истраживања у Републици Србији је Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, а потписник спровођења студије је Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Како нам је рекла Милица Теодоровић педагог купинске школе и координатор за тестирање, PIRLS мери међународне трендове развоја читалачке писмености ученика четвртих разреда (узраста 10 година) и пружа земљама учесницама у истраживању јединствену прилику да прикупе међународно упоредиве податке о читалачким компетенцијама ученика у том узрасту.

„Поред тога, обезбедиће и податке о подстицању читања у школи и код куће, као и информације о настави у школама. Тестирање је у форми папир-оловка по утврђеним процедурама и планирано је за је за 16. март ове године. За тестирање су изабрани ученици 4/1, одељења из матичне школе у Купинову, чија је учитељица Ирена Бајаловић. Велика нам је част и задовољство да учествујемо на једном овако важном пројекту и истраживању на међународном нивоу. Верујемо да ће наши ученици дати изузетан допринос и показати висок ниво знања и компетенција” – рекла је Теодоровић, и додала да је обука школских координатора организована крајем октобра прошле године, а да је обука администратора теста организована 18. фебруара ове године на којој је учествовала Натраша Нинчић, психолог купинске школе.

PIRLS је међународно истраживање које се реализује у великом броју земаља широм света. Спроводи се у петогодишњим циклусима. У овом циклусу учествује више од 60 земаља света, а међу њима, по први пут и Република Србија.

Извор: Општина Пећинци