ДОМ ЗА ДЕЦУ „КОЛЕВКА“ БИЋЕ РЕКОНСТРУИСАН ДО КРАЈА ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ

„У циљу унапређења функционалности објекта и побољшања услова за живот корисника и рад запослених, предвиђена је комплетна реконструкција Дома за децу ометену у развоју ‘Колевка’ која обухвата санацију постојећег и изградњу нових објеката. ‘Колевка’ ће, после завршетка овог пројекта, бити једна од најрепрезентативнијих установа у нашој земљи по условима које пружа својим корисницима из области социјалне и здравствене заштите”, изјавио је данас градоначелник Суботице Стеван Бакић након обиласка радова на реконструкцији и санацији Дома за децу „Колевка”, и додао да је средства за реализацију ове инвестиције вредне око 800 милиона динара, са ПДВ-ом, која би требало да се оконча до краја децембра 2021. године, обезбедила Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије.

Градоначелник Бакић је навео да се тренутно изводе радови на новом објекту, површине око 800 квадратних метара, који се састоји од 10 соба и помоћних просторија за смештај 40 корисника, и да би тај објекат требало да буде завршен до 15. децембра 2020. године.

„У току су и радови на изградњи фискултурне сале и базена – потпуно прилагођених деци са сметњама у развоју – укупне површине око 700 квадратних метара који ће омогућити здравствено-терапеутске и спортско-рекреативне садржаје. Завршетак радова на та два објекта предвиђен је до фебруара 2021. године. Санација старог објекта ‘Колевке’ – како би се прилагодио структури корисника који су у њему смештени – површине 2.700 квадратних метара, планирана је од почетка фебруара наредне године и требало би да се оконча до краја децембра 2021. године“, нагласио је Бакић.

Уз истицање да је Град Суботица издвојио 15 милиона динара за стручни надзор над извођењем радова, градоначелник Бакић је изразио захвалност Канцеларији за управљање јавним улагањима Владе Србије на средствима обезбеђеним за ову инвестицију, као и извођачима на поштовању уговорених обавеза и квалитету радова које изводе.

Директор „Колевке“, Ненад Козомора, подсетио је да је на основу Закона о социјалној заштити, донетог 2011. године, и неколико позаконских аката који су проистекли из тог закона, дошло до тога да Дом за децу „Колевка“ почиње да смешта децу и младе до 26 година.

„То је основна потреба због које смо дошли на идеју да се изврши једна оваква реконструкција и објекат прилагоди структури корисника, њиховом узрасту и здравственом стању. Нашој деци ће бити пружена квалитетнија услуга“, казао је Козомора и додао да се неће радити на повећању броја корисника.

„Колевка“ ће се, нагласио је, наравно уз сагласност Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и у складу са позитивно-правним прописима, у будућности бавити палијативном негом деце.

„Деци са вишеструким сметњама у развоју, која се сада налазе на дуготрајној нези у болницама у Републици Србији, на дечјим одељењима, временом ће бити омогућено да им се и овде пружа нега. У том делу ћемо, дакле, извршити проширење капацитета“, истакао је Козомора.  

Обиласку радова присуствовао је члан Градског већа задужен за област здравства и социјалне заштите Илија Ђукановић.

У реконструкцију и санацију Дома за децу „Колевка“, у коме су, тренутно, у стационарном делу смештена 162 корисника, а 65 корисника у дневним боравцима, кренуло се почетком јуна.

Дом је настао 1903. године, под називом „Сиротиште“ за децу без родитељског старања, а 1920. је добио данашње име.

Извор: Град Суботица