ДОНАЦИЈА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:КАНТЕ И КОНТЕЈНЕРИ ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД, ПОДЕЛА ПОЧИЊЕ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ ЈАНУАРА

Градоначелник Зрењанина Симо Салапура и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Немања Ерцег потписали су, почетком децембра, уговор о давању на коришћење опреме за сакупљање и рециклажу отпада – нових канти и контејнера за комунални отпад. Ради се о 700 канти, запремине 120 литара и 25 контејнера, запремине 1100 литара.

У међувремену је опрема стигла у Зрењанин, у ЈКП “Чистоћа и зеленило”, које је, у договору с Градом Зрењанином, сачинило и план поделе. Канте и контејнери биће распоређени у јавним установама и објектима, тако да ће их добити све основне и средње школе, објекти Предшколске установе, сви домови здравља, спортски и верски објекти, као и одређен број објеката друге намене где за то постоји потреба.

Градоначелник Зрењанина Симо Салапура и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Немања Ерцег потписали су, почетком децембра, уговор о давању на коришћење опреме за сакупљање и рециклажу отпада – нових канти и контејнера за комунални отпад. Ради се о 700 канти, запремине 120 литара и 25 контејнера, запремине 1100 литара.

У међувремену је опрема стигла у Зрењанин, у ЈКП “Чистоћа и зеленило”, које је, у договору с Градом Зрењанином, сачинило и план поделе. Канте и контејнери биће распоређени у јавним установама и објектима, тако да ће их добити све основне и средње школе, објекти Предшколске установе, сви домови здравља, спортски и верски објекти, као и одређен број објеката друге намене где за то постоји потреба.

Предвиђено је да, у зависности од временских прилика, подела почне у другој половини јануара наредне године. Захваљујући овој донацији, јавном комуналном предузећу “Чистоћа и зеленило” биће омогућено лакше изношење комуналног отпада, а у значајној мери обновиће се постојећа опрема и побољшати тренутни капацитети за одлагање отпада. 

Предвиђено је да, у зависности од временских прилика, подела почне у другој половини јануара наредне године. Захваљујући овој донацији, јавном комуналном предузећу “Чистоћа и зеленило” биће омогућено лакше изношење комуналног отпада, а у значајној мери обновиће се постојећа опрема и побољшати тренутни капацитети за одлагање отпада.

Градоначелник Зрењанина Симо Салапура и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Немања Ерцег потписали су, почетком децембра, уговор о давању на коришћење опреме за сакупљање и рециклажу отпада – нових канти и контејнера за комунални отпад. Ради се о 700 канти, запремине 120 литара и 25 контејнера, запремине 1100 литара.

У међувремену је опрема стигла у Зрењанин, у ЈКП “Чистоћа и зеленило”, које је, у договору с Градом Зрењанином, сачинило и план поделе. Канте и контејнери биће распоређени у јавним установама и објектима, тако да ће их добити све основне и средње школе, објекти Предшколске установе, сви домови здравља, спортски и верски објекти, као и одређен број објеката друге намене где за то постоји потреба.

Предвиђено је да, у зависности од временских прилика, подела почне у другој половини јануара наредне године. Захваљујући овој донацији, јавном комуналном предузећу “Чистоћа и зеленило” биће омогућено лакше изношење комуналног отпада, а у значајној мери обновиће се постојећа опрема и побољшати тренутни капацитети за одлагање отпада. 

Извор: Град Зрењанин