ДОПУНА СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ СВАКОГ ПЕТКА У ЈКП „НАШ ДОМ“ АПАТИН

Од почетка проглашења ванредног стања, ЈКП „Наш дом“ Апатин је свакодневно, често и у три смене, радио на производњи натријум хипохлорита како би свако домаћинство наше општине имало довољну количини дезинфекционог средства.

Након што се средство за дезинфекцију са упутством за употребу делило домаћинствима, омогућена је и допуна истог у свим месним заједницама, као и просторијама ЈКП.

Оно што је данас важно истаћи, јесте да се обавештавају сви грађани општине Апатин да ће се допуна дезинфекционог средства за домаћинстава вршити и даље и то сваког петка од 8 до 12 часова, на локацији ЈКП „Наш дом“ Апатин, ул. Железничка бр. 4.

Извор: Општина Апатин