DVA I PO MILIONA EVRA U KOMORI MEDICINSKIH SESTARA VAN KONTROLE?

Vojvođanski ogranak Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije (KMSZTS) zatražio je od Ministarstva zdravlja da hitno, u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima, uvede privremene mere i raspiše izbore za sve organe Komore, jer se direktorka Komore, kako navode, oglušila o više naloga Ministarstva zdravlja, saznaje Vojvođanski istraživačko-analitički centar (VOICE). 

Prema tim navodima, direktorka nije, zaključno sa 22. decembrom prošle godine,  otklonila sve nepravilnosti koje su joj naložene nakon inspekcije koju je sprovela radna grupa ministarstva pre gotovo godinu dana. Inače, od članarina se na godišnjem nivou sakupi oko dva i po miliona evra, a to su sredstva kojima Komora samostalno raspolaže.

Direktorka Komore Radmila Ugrica je za VOICE demantovala te optužbe, dok u  Ministarstvu zdravlja nismo dobili odgovore na postavljena pitanja. 

Bez osnova za privremene mere?

Naime, u dopisu koji je vojvođanski Ogranak KMSZTS poslao Ministarstvu zdravlja 17. januara, između ostalog, navodi se da su „podele, lični interesi i netrpeljivost praktično doveli do blokade rada organa Komore, a  time i do bitnog odstupanja od zakonitosti njenog delovanja“. Podseća se i da, prema odredbi čl. 56. st. 2. Zakona o državnoj upravi, ukoliko imalac javnih ovlašćenja i pored višestrukih upozorenja ne počne da vrši povereni posao ili ne počne da ga vrši pravilno ili blagovremeno, nadzorni organ državne uprave preuzima izvršenje posla, najduže na 120 dana.

Radmila Ugrica potvrđuje da zakon zaista to predviđa, ali „samo ukoliko se ne ispunjavaju zakonom povereni poslovi u Komori“.

“Mi ispunjavamo sve zakonom određene obaveze na vreme i u roku, izveštavamo i naše orgrane – Skupštinu, i Upravni odbor, i Nadzorni odbor, i Ministarstvo zdravlja. Što se tiče samog izveštaja Ministarstva zdravlja, mi smo odgovorili u roku. Neke manje neusaglašenosti su postojale, neusaglašenosti su otklonjene, pritom te neusaglašenosti nemaju nikakve veze sa poverenim poslovima i javnim ovlašćenjima komore i, što se tiče sadašnje i buduće saradnje, mi nemamo nikakvih problema”, kaže Ugrica i dodaje da nijedna odluka nije doneta na štetu članova KMSZTS.

Nadzorni odbor otkrio malverzacije

Problem je nastao pre dve godine, nakon redovne kontrole Nadzornog odbora Komore, koja se u skladu sa zakonom sprovodi dva puta godišnje, kada se kontrolišu finansijsko poslovanje i pravni akti Komore. Kako za VOICE ukazuje predsednik Nadzornog odbora Komore Bratislav Žižić, nakon redovne kontrole za 2015. godinu, utvrđene su nepravilnosti, među kojima i to da je direktorka Radmila Ugrica za renoviranje prostorija Komore u Beogradu, umesto pet miliona odobrenih od strane Skupštine KMSZTS, potrošila čak 10,5 miliona dinara. Nakon toga, o izveštaju Nadzornog odbora trebalo je da se izjasne organi Komore, a prvo su prezentovani Skupštini KMSZTS, u aprilu 2016. godine.

“Bilo je polemike, diskusije, ali niko takav nalaz nadzora nije osporio! Bilo je 116 glasova ‘za’ i četiri uzdržana. I neki od delegata koji su me kasnije tužili za uvredu časti i klevetu tada su takođe glasali za izveštaj. Ako sam nešto loše video, to je moglo jednostavnije da se reši – smenite me s mesta predsednika Nadzornog odbora, ne date mi poverenje, ne podržite izveštaj i tu sve staje. Posle toga možete podnositi krivične prijave i bilo šta drugo”, kaže Žižić. On je precizirao da su nakon te sednice skupštine članovi Komore iz Ogranka Vojvodina potpisali peticiju za opoziv direktorke. Međutim, kako navodi naš sagovornik, direktorka zahvaljujući “pritiscima na delegate” nije smenjena , zbog čega se 30. maja 2016. godine predsednik Skupštine, predsednik UO i predsednik NO obraćaju Ministarstvu zdravlja s molbom da, u skladu sa zakonom, proveri sve navode o malverzacijama.

S druge strane, direktorka ističe da su tu prijavu podneli samo u svoje ime.

“Predsednik UO, predsednik Nadzornog odbora i predsednik Skupštine su u svoje lično ime, jer oni nemaju podršku organa koje predstavljaju, Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu finansija prijavljivali da postoje neke sumnje u rad Komore i mene kao direktora koji zastupam i odgovaram za rad Komore. Sve ono što je bilo potrebno da se dostavi Ministarstvu zdravlja da se proveri da li su te prijave utemeljene na nekim dokazima, ja sam, kao direktor, dostavila”, navodi Ugrica.

Ministarstva potvrdila nepravilnosti

Prema članovima 49 i 50 Zakona o komorama zdravstvenih radnika, nadzor nad zakonitošću rada i akata komore vrši Ministarstvo zdravlja, dok nadzor nad zakonitim i namenskim korišćenjem sredstava komore, odnosno ogranka komore i postupanjem komore u pogledu pridržavanja propisa o finansijskom i računovodstvenom poslovanju vrši Ministarstvo finansija.

Predsednica UO Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije Jovanka Ralić za VOICE kaže da je nakon zajedničkog dopisa iz maja 2016. Ministarstvo zdravlja, po nalogu ministra Zorana Lončara, prosledilo nalog budžetskoj inspekciji kako bi se uradila finansijska kontrola.

“On sam (Lončar) je oformio radnu grupu, uglavnom od pravnika iz Ministarstva zdravlja i njegovih pomoćnika, kako bi uradila nadzor nad pravnim aktima i odlukama Komore medicinskih sestara, na osnovu onih elemenata koje smo podneli u prijavi. Što se tiče Ministarstva finansija, oni su uradili korektan izveštaj na 64 strane, u kojem su se dotakli mnogih stvari iz naše prijave, mada nekih nisu. Rukovodili su se nalazom našeg Nadzornog odbora”, kaže Jovanka Ralić. Ona dodaje da je ministarstvo dva puta menjalo sastav komisije, da bi tek treća komisija, formirana u januaru 2017. godine, uradila nadzor pravnih akata i odluka.

“Otprilike u isto vreme, u martu, završen je izveštaj budžetske komisije, koja je pronašla brojne  nepravilnosti u radu Komore i, po svim njihovim zaključcima za sve te nepravilnosti, odgovoran je direktor Komore, u skladu sa članom 25. Zakona o komorama zdravstvenih radnika. Sve to je trebalo da prođe organe Komore, međutim, oni nisu hteli o tome da raspravljaju”, kaže Jovanka Ralić. Epilog kontrole bio je nalog od deset mera koje je Ministarstvo zdravlja donelo 25. jula, nakon uvida u izveštaje svoje radne grupe i budžetske kontrole.

“Ministarstvo je konstatovalo sve nepravilnosti i dalo rok od 60 dana da se te nepravilnosti isprave. To je isteklo u septembru, ali je direktorka tražila da se rok produži, ali je i taj novi rok istekao 10. oktobra, a ništa od navedenih stvari nije ispravljeno. Ministarstvo onda daje novi nalog, sada mnogo oštriji, pošto smo u međuvremenu pronašli još nepravilnosti, između ostalog, da je predsednik ogranka za Užice izabran nelegitimno, da nije dobio dovoljan broj glasova i da nije ispoštovana procedura. Sada se postavlja pitanje validnosti njegovih odluka, a on je tokom prethodne četiri godine transferisao novac s računa tog ogranka. Da li je to zakonito? Nije, i to smo naveli u krivičnoj prijavi”, navodi Jovanka Ralić. Kao jednu od utvrđenih nepravilnosti, ona ističe to što je Ogranak Beograd, protivno Statutu, izabrao više članova u Izvršni odbor – 13 umesto 10, zbog čega je upitna validnost rada i tog ogranka.

“Za tih troje, pošto svi članovi IO imaju mesečnu apanažu, četiri godine su protivzakonito isplaćivane nadoknade. Kada se pomnoži 10.000 dinara puta njih troje, pa puta četiri godine, dobije se ozbiljna svota novca, preko milion dinara, koja je nenamenski potrošena”, upozorava Jovanka Ralić. Direktorki još na teret stavljaju i usvajanje Kolektivnog ugovora bez konsultacija sa drugim organima Komore, te nepropisno donošenje pravilnika o radu i sistematizaciji, kao i nepravilnosti u nalozima za službena putovanja, nepostojanje Imenika o izrečenim disciplinskim merama…

Direktorka tvrdi: Nema krivičnih dela

Direktorka ne spori kontrole i nalaze ministarstava zdravlja i finansija, ali ističe da su sve preporuke ispoštovane i da krivičnih dela nije bilo.

“Vanredni Nadzorni odbor je sazvan i zaključci su usvojeni. Bio je sazvan vanredni Upravni odbor i zaključci UO su usvojeni, a takođe i vanredna Skupština je bila, zaključci su usvojeni po svim optužbama tih istih predsednika organa. Nikakvih krivičnih dela nije bilo te, prema tome, nemam zašto da odgovaram”, navodi Radmila Ugrica.

Kompletan tekst možete pročitati ovde.

Izvor: Voice