ФОНД „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АП ВОЈВОДИНЕ – АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ У ПРОТЕКЛОМ ПЕРИОДУ

Фонд је водећа институција у Покрајини која учествује у привлачењу и коришћењу финансијских средстава из расположивих ЕУ фондова кроз европске пројекте, едукације о европским фондовима, изградњу и јачање институционалних капацитета, јачању међурегионалне сарадње и промоције европских вредности и идеја.

Фонд „Европски послови” Аутономне покрајине Војводине основан је 2010. године Oдлуком Скупштине АП Војводине. Фонд је образован ради праћења, проучавања и имплементације европских интеграционих процеса и изградње, као и јачања институционалних капацитета Аутономне покрајине Војводине.

Tоком претходног двогодишњег периода Фонд је израдио и поднео 30 пројектних предлога у циљу аплицирања на конкурсе у оквиру ИПА програма и Програма Европске уније, а имплементирао је 16 пројеката, укупне вредности 18.806.997,27 евра.  Вредност буџета српских партнера у оквиру ових пројеката је  8.044.268,46 евра.

Ефекти пројеката које имплементира Фонд су бројни, доприносе унапређењу друштвено – економског амбијента и веома су значајни за побољшање живота грађана Покрајине.

У претходне две године, само у оквиру Програма прекограничне сарадње, из средстава Европске уније одобрено је за финансирање 170 пројеката (укупне вредности око 127,7 милиона евра), док је 129 пројеката било са територије АП Војводине (укупне вредности око 115 милиона евра).  Дакле, од укупне вредности одобрених пројеката, скоро 90% средстава намењено је корисницима из Војводине.

Финансирање ЕУ пројеката има за циљ пружање подршке у областима: реконструкције мрежа локалних путева, управљања водним ресурсима, одбране од поплава, иновација, пословног повезивања, енергетске ефикасности, заштите животне средине, побољшања јавног здравља, развоја туризма, али и подршку школама, спортским клубовима, институцијама из области културе, цивилног сектора и сл.

 

ЕДУКАТИВНЕ АКТИВНОСТИ

Темељним ширењем знања, обучавањем кадрова, подршком и асистенцијом у европским пословима, Фонд Европски послови“ АП Војводине је допринео да градoви, општине, невладине организације са територије читаве покрајине унапређују кадровски капацитет, знања и вештине за привлачење и коришћење средстава из ЕУ фондова, на тај начин унапређујући општи друштвени амбијент средине.

Током 2015. године Фонд је, уз подршку Покрајинске владе, започео реализацију Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“, са циљем упознавања са ЕУ процесима и регионалним политикама, као и са значајем и могућностима приступања европским фондовима, ради одговарајуће стручне анализе проблема регионалног развоја у контексту ЕУ интеграција, а у циљу доношења релевантних одлука и закључака приликом управљања пројектима и креирања програмских и пројектних докумената у процесу приступања Европској унији.

На основу досадашњег искуства, закључено је да су ефекти Програма значајни, имајући у виду податак да се више од 65% учесника, након завршеног Специјалистичког програма укључује у рад на ЕУ пројектима, и уопште у послове регионалног развоја.

 

ОБУКЕ „МОГУЋНОСТ ФИНАНСИРАЊА ПУТЕМ ЕУ ФОНДОВА“

У претходном, двогодишњем периоду, Фонд је спровео 55 тродневних обука, за више од 1030 запослених у покрајинској и локалним администрацијама, јавним службама, невладиним организацијама, јавним предузећима, образовним институцијама и др, у области управљања пројектним циклусом и упознавања са свим елементима и процедурама неопходним за формулисање успешних предлога пројеката за конкурисање на ЕУ конкурсе.

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРОГРАМ „УПРАВЉАЊЕ РЕГИОНАЛНИМ РАЗВОЈЕМ КРОЗ ЕУ ФОНДОВЕ“

До сада је у Програму учествовало 150 полазника током четири циклуса предавања, док је у току 5. циклус Програма у којем учествује 50 полазника.

Анализом ефеката спроведених обука, закључено је да је преко 40% полазника након обука било укључено у пројектне активности и учествовало у писању или имплементацији пројеката одобрених за финансирање од стране ЕУ.

85% средстава која су неопходна за реализацију ЕУ пројеката, добија се од ЕУ у виду донације тј. бесповратних средстава, што омогућава да се домаћи извори средстава преусмере за друге намене, и на тај начин допринесе подизању животног стандарда наших грађана.

 

ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА АП ВОЈВОДИНЕ

Скоро 300 представника, из свих 45 локалних самоуправа са територије АП Војводине, упознато је са могућностима финансирања које нуде ЕУ фондови који су на располагању субјектима са територије Војводине, а 174 запослена из локалних самоуправа прошла су и обуку за писање пројеката. Посебан фокус стављен је на пружање подршке и интензивирање сарадње са неразвијеним општинама.

Фонд „Европски послови“ АП Војводине је путем израде и имплементације пројеката, као и  путем информисања, едукације, изградње и јачања капацитета покрајинске администрације, невладиних организација, општина, градова, секретаријата и других институција допринео изузетном резултату који је постигнут у коришћењу средстава из ЕУ која су нам на располагању  и на тај начин показао да наша покрајина своју будућност види у ЕУ и да жели и да може да се такмичи за нова европска средства и развој.