„GEOPOLITIKA BELORUSIJE – UTICAJ SOVJETSKE ERE NA SADAŠNJOST „

Tribina „GEOPOLITIKA BELORUSIJE – UTICAJ SOVJETSKE ERE NA SADAŠNJOST „ biće održana u ponedeljak, 14. maja u 19.00 časova u Klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je Predrag Rajić, pravnik.

Na tribini će biti reči o:

– Političkoj situaciji u Belorusiji pre nastanka SSSR,

– Pravnom statusu Belorusije u okviru SSSR,

– Ekonomskim postavkama u sovjetskoj planskoj privredi,

– Ulozi Belorusije u raspadu SSSR,

-Beloruskom razvoju u prvim godinama nakon 25.12.1991. godine.