GODIŠNJA SKUPŠTINA MESNE ORGANIZACIJE INVALIDA RADA U GOSPOĐINCIMA

Udruženja invalida rada, postoje manje više u svim našim sredinama, to su ljudi koji su svoj radni vek prema zemlji odužili i na raznim poslovima koje su obavljali, narušili svoje zdravlje.

Većina vas koji će ovo pročitati ni neznaju za udruženja ovakvog tipa, a zašto je to tako? Zašto društvo ne pokaže malo više poštovanja prema tim ljudima?

To je pitanje za sve nas.

Danas,  17. marta 2018 godine u sali Mesne zajednice Gospođinci,  održana je godišnja skupština mesne organizacije invalida rada u Gospođincima.

Skupštini je prisustvovao predsednik OO invalida rada Slobodan Tatarski, predstavnici mesnih organizacija iz nama susednih mesta i predsednik saveta mesne zajednice Boris Straživuk.

Skupština je prihvatila sve predloge izvršnog odbora, godišnje finansijske izveštaje  i planove rada za tekuću godinu.

Takođe je dat predlog da se za počasnog člana mesne organizacije invalida rada izabere Tur Mihajlo uz obrazloženje da je osnovao ovu mesnu organizaciju i da je godinama radio na njenom jačanju.

Ovo je lep primer toga da se društveni rad  ceni i poštuje.

Pozivamo lokalne samouprave, da više obrate pažnju na ovu kategoriju građana  i da im maksimalno pomognu u njihovom radu  i organizovanju.

Oni su to zaslužili.

 

Za vojvodjanske.rs M. Živković